Konferencja naukowa „Od Międzymorza do Trójmorza…” w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach działalności naukowo-badawczej organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. W dotychczasowych konferencjach: ?Kryzys Ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego? (2015), ?Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa? (2016) oraz ?Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XX-XXI w? każdorazowo brało udział blisko 200 uczestników z takich krajów jak: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Szwajcaria, Szwecja, Mauretania, Węgry, Rumunia, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa, Gruzja, Rosja.
Najnowszą inicjatywą naukowo-badawczą jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.?
Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje newralgicznym obszarem ścierania się wielkich koncepcji geopolitycznych oraz rywalizacji bloków militarno-politycznych. W XX w. było to współzawodnictwo Rosji/ZSRR i Niemiec, następnie zaś ? w dobie ?zimnej wojny? ? bloków wschodniego i zachodniego. Dziś, po okresie redefinicji starych teorii i doktryn, Europa Środkowo-Wschodnia ponownie jest obszarem rywalizacji struktur euroatlantyckich oraz rosyjskiego ośrodka siły.
Jednocześnie, przez ostatnie 100 lat, powstawały kolejne inicjatywy integracyjne mające na celu upodmiotowienie państw regionu. Czerpały one z intelektualnego dziedzictwa wielkich historycznych koncepcji, takich jak idea jagiellońska, zaś materializowały się w postaci regionalnych sojuszów oraz zrzeszeń o charakterze militarnym i polityczno-gospodarczym. Historia XX wieku pokazała, że ani koncepcje federacyjne czy konfederacyjne ani próby budowania konkurencyjnych bloków militarnych nie wytrzymały próby czasu i nie były w stanie przekształcić się w efektywny system zbiorowego bezpieczeństwa w tej części kontynentu, natomiast zakończenie ?zimnej wojny? spowodowało rozpoczęcie procesów integracji większości państw regionu ze strukturami UE i NATO. Pomimo to przywódcy krajów między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym nie rezygnują z kolejnych subregionalnych inicjatyw integracyjnych, mających na celu wzmocnienie potencjału tego obszaru w relacjach międzynarodowych ? najnowszą tego typu inicjatywą jest Trójmorze.
?Czy w dobie kryzysu politycznego, społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej oraz zaostrzającej się rywalizacji na linii NATO-Rosja, takie koncepcje mogą być efektywne i czy stara idea Międzymorza w nowej odsłonie ma szansę realizacji?
?Jaką rolę Europa Środkowo ? Wschodnia, zintegrowana w ramach Trójmorza, odgrywać będzie w geopolitycznej rozgrywce mocarstw?
?Czy Inicjatywa Trójmorza jest próbą wzmocnienia wschodniej flanki Unii Europejskiej, nowym podziałem wewnątrz UE czy też przeciwwagą dla niemiecko-francuskiej siły?
?W jakich obszarach należy w szczególności zacieśniać więzy między państwami regionu?
?Jakie cele i interesy łączą państwa Europy Środkowo-Wschodniej, co zaś je dzieli?
?Do jakich wartości, idei, koncepcji z przeszłości możemy sięgnąć, budując konstrukcje polityczno-gospodarcze w XXI wieku?
?Dokąd zmierza Ukraina i jaka przyszłość czeka ten istotny element ładu międzynarodowego w regionie?
Konferencja będzie miała miejsce 17-18 października 2019 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś jej współorganizatorami będą: Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych (Polska), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza (Ukraina), Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi (Gruzja), Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia). Dodatkowo status Partnerów konferencji mają m.n. STRATPOL Strategic Policy Institute (Słowacja), Center for Security Analyses and Prevention (Czechy), Związek Oficerów Rezerwy (Rumunia), Polskie Towarzystwo Geopolityczne (Polska), Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce (Polska). Nad organizacją konferencji czuwa Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem gen. broni w st. spocz. dra Anatola Wojtana.
Konferencja podzielona jest na bloki tematyczne poświęcone: historii idei Międzymorza oraz genezie inicjatyw integracyjnych w Europie Środkoeo-Wschodniej; militarnym oraz politycznym uwarunkowaniom budowania środkowoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa; problematyce ekonomicznej (w tym gazowej) w obszarze Międzymorza; zagadnieniu Ukrainy i Kaukazu we współczesnych stosunkach międzynarodowych,
Istotną rolą konferencji będzie rozwój badań naukowych, wymiana poglądów, ale także promocja polskiej myśli geopolitycznej, w tym przede wszystkim koncepcji Trójmorza. W konferencji biorą udział naukowcy i eksperci z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech, Węgier, Gruzji, Rosji, Rumunii, USA, Wielkiej Brytanii.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *