Będą kolejne linie autobusowe

Powiat ostrowiecki podpisał umowę w ramach II naboru uzupełniającego ogłoszonego przez wojewodę świętokrzyskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W wyniku II naboru umowy zostały dziś podpisane z 5 organizatorami, którzy planują uruchomić 8 linii. Są to powiaty: ostrowiecki i opatowski.
Uruchomione zostaną nowe linie autobusowe o łącznej długości 247,20 km w tym na terenie powiatu opatowskiego 130,3 km, a powiatu ostrowieckiego 45,6 km. Wnioskowana dopłata z budżetu państwa wynosi 27 069,16 zł. Natomiast planowana wielkość pracy eksploatacyjnej 27 069,16 wozokilometrów.
W wyniku poprzedniego naboru z Funduszu Autobusowego 13 organizatorów uruchomiło w sumie 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261,37 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423,96 zł, a wielkość pracy eksploatacyjnej 238 174,44 wozokilometrów.
Zarówno powiat ostrowiecki, jak powiat opatowski wzięły udział w I i II naborze.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *