Umowa z rzemieślnikami

Młodzież z ZS Nr 1 w Opatowie, popularnie nazywanym szkołą na „Górce”,  będzie uczyć się praktycznej nauki zawodu pod okiem rzemieślników skupionych w opatowskim cechu. List intencyjny w tej sprawie podpisali: starosta opatowski Tomasz Staniek, starsza cechu Teresa Gajewska oraz dyrektor ZS Nr 1, Magdalena Gdowska.

Jak podkreśla starosta T. Staniek, system kształcenia dualnego znany jest na całym świecie. To nauka poprzez łączenie teorii z praktyką. Coraz częściej młodzież uczy się zawodu nie tylko podczas szkolnych warsztatów, ale także w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjno -usługowych.

Celem podpisanego listu intencyjnego jest objęcie patronatem przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Nr 1. Cech Rzemieślników swoim doświadczeniem będzie wspierał placówkę w upowszechnianiu kształcenia zawodowego poprzez włączanie się w akcje promocyjne. Rzemieślnicy służyć będą również pomocą w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych, konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *