W Ostrowcu Świętokrzyskim buduje się… coraz więcej

W Ostrowcu Świętokrzyskim z roku na rok rośnie liczba pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych.
Nowym trendem jest także coraz większa ilość wniosków od deweloperów decydujących się na wznoszenie domów wielorodzinnych.
– Z roku na rok wydajemy coraz więcej warunków zabudowy zagospodarowania terenu pod budownictwo jednorodzinne – przyznaje wiceprezydent Dominik Smoliński. W 2018 r. wydaliśmy 115 warunków, z czego aż 85 wniosków zostało skonsumowanych, bowiem wydano tyle pozwoleń na budowę. Chodzi tu o działki prywatne, ale także te z postępowań publicznych ogłaszanych przez Urząd Miasta. W tym roku, sądząc po zainteresowaniu, możemy spodziewać się, że wydamy ok. 90 -95 takich wniosków. Na koniec października tego roku zostało wydane ponad 60 pozwoleń na budowę domków jednorodzinnych.
Trzeba nadmienić, że nie wszędzie jest potrzeba wydawania warunków zabudowy, bowiem obejmują tylko te obszary, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
– Od 2014 r. ilość pozwoleń na budowę rośnie. Do 2019 r. na przestrzeni ostatnich pięciu lat wydano 344 pozwolenia na budowę nowych budynków – mówi wiceprezydent. W 2014 – 41, 2015 – 42, 2016 – 51, 2017 – 65, 2018 – 85 pozwoleń.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -Te pozytywne trendy zarówno w budownictwie jednorodzinnym, czy wielorodzinnym potwierdzają tylko, że Ostrowiec Świętokrzyski jest dobrym miejscem do życia. Sprawdza się też doskonale funkcjonująca od kilku lat możliwość zakupu terenów pod domki jednorodzinne, oferowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Nie zapomnijmy, że samorząd jest też aktywny w obszarze budownictwa wielorodzinnego, przykładem niech będą realizacje przy ulicy Sikorskiego, Pogodnej, czy ostatnio na ul. Kopernika po dawnym ?Gambo?. Teraz cieszy prawdziwy wysyp prywatnych deweloperów, którzy chcą budować w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Nowym trendem, który obserwowany jest w tym roku, jest wyjątkowo duże zainteresowanie miastem ze strony prywatnych deweloperów.
– W Ostrowcu Świętokrzyskim rozwija się też budownictwo wielorodzinne, bowiem w 2018 r. wpłynął do nas tylko jeden taki wniosek, ale już w tym roku mamy ich osiem – mówi wiceprezydent. Pierwsza z realizacji już powstaje przy ulicy Piwnej, kolejne cztery decyzje zostały wydane, zaś jeszcze jedna jest w toku i dotyczy kompleksu budynków na terenie miasta. Oprócz zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej wyczuwalny jest wzrost w zakresie innych inwestycji, m.in. usługowych, przemysłowych, a także celu publicznego ( np. budowy gazociągu, wodociągu, czy instalacji sanitarnej).
Pozytywne trendy, sprowadzające się do większej liczby wydawania pozwoleń odbijają się w dokumentach planistycznych przygotowywanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
– Jesteśmy na etapie omawiania z projektantami uwag, które wpłynęły do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – przyznaje wiceprezydent Dominik Smoliński. Później dokument zostanie ponownie wyłożony do wglądu mieszkańcom, tak aby w II lub III kwartale 2020 r. docelowo go przyjąć.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *