Nielegalny hazard

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnie z funkcjonariuszami Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Kielcach zabezpieczyli dwa automaty służące do nielegalnych gier hazardowych.
W trakcie czynności prowadzonych w tym lokalu została zatrzymana 27- letnia kobieta podejrzewana o posiadanie przy sobie porcji suszu oraz białego proszku. Substancje te, po wstępnej weryfikacji, okazały się marihuaną i amfetaminą. Może jej więc grozić do 3 lat pozbawienia wolności.
Ktoś powie ? ot, zwykły przypadek. Tymczasem tego typu akcje służb celnych i policyjnych rzadko są przypadkowe. Warto wiedzieć, że czynności w potężnym śledztwie przeciwko organizatorom nielegalnego hazardu, obejmującym m.in. nasz teren, prowadzone są na szczeblu regionalnym już od wielu miesięcy. Pozyskiwana w ich trakcie wiedza pozwala m.in. na organizowane rozmaitych akcji służb, mających na celu rozbicie grupy zajmującej się nielegalnymi grami hazardowymi.
Zorganizowana grupa
Policjanci z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Krakowie wyjaśniają okoliczności, sposób działania i osoby należące do zorganizowanej, działającej od 2015 r., grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa skarbowe, głównie o organizowanie nielegalnego hazardu w kilku obiektach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.
-W wyniku współpracy policjantów CBŚP z Kielc i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno -Skarbowego w Przemyślu zabezpieczono na terenie Podkarpacia ponad 60 automatów do gier oraz znajdujące się w nich pieniądze ? czytamy w komunikacie prasowym. Natomiast na terenie województwa świętokrzyskiego dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego zabezpieczono 158 automatów do gier i również przejęto gotówkę z urządzeń.
Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego przygotowano akcję, w której uczestniczyli policjanci CBŚP i funkcjonariusze świętokrzyskiej i podkarpackiej KAS. Działania, podczas których zatrzymano 12 osób w wieku od 21 do 47 lat, przeprowadzono na terenie województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wówczas to przeszukano 17 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz lokali z automatami, w których urządzano nielegalny hazard, zabezpieczając przy tym telefony komórkowe, rewolwer, automaty do gier hazardowych i dokumentację księgowo -finansową.

W Prokuraturze Regionalnej w Krakowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa określone w Kodeksie karnym skarbowym. Wobec sześciorga zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju czy dozorów policyjnych.
Nielegalne automaty do gier


Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnie z funkcjonariuszami Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Kielcach zabezpieczyli 3 automaty służące do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.
-W trakcie prowadzonej interwencji, w lokalu na jednym z ostrowieckich osiedli, funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili automaty do gier ? mówi aspirant Ewelina Wrzesień, ofi cer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejsce skierowani zostali ostrowieccy mundurowi, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Do policjantów dołączyli funkcjonariusze ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Kielcach. Podczas czynności prowadzonych w lokalu, funkcjonariusze zabezpieczyli 3 automaty służące do gier hazardowych oraz gotówkę w kwocie ponad 8.000 zł.
Przedmioty te zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego, a okoliczności sprawy są wyjaśniane podczas prowadzonego postępowania.
Skontrolowano lokal w Opatowie
Policjanci opatowskiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z pracownikami ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Kielcach skontrolowali lokal w Opatowie. Zabezpieczyli dwa automaty do gier hazardowych, w których znajdowało się ponad 1.800 zł.
Podobną akcję, policjanci opatowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przeprowadzili w Ożarowie wspólnie z pracownikami ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Kielcach.
-Podejrzenia, że mogą tam znajdować się automaty do gier hazardowych, potwierdziły się ?mówi podkomisarz Agata Frejlich, oficer prasowy KPP w Opatowie. W pierwszym z kontrolowanych lokali mundurowi zabezpieczyli 4 automaty do gier hazardowych, w których znajdowało się blisko 3 tys. zł. W kolejnym lokalu znajdowało się 5 automatów, w których znajdowało się blisko 5 tys. zł.
Podczas wspólnych działań funkcjonariusze w obu lokalach zabezpieczyli łącznie 9 automatów do gier oraz blisko 8 tys. złotych pochodzących najprawdopodobniej z procederu niezgodnego z przepisami.
Wysokie kary
W myśl obowiązujących przepisów, za nielegalną działalność związaną z grami na automatach grożą wysokie kary. Według art. 89 ustawy hazardowej, za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara pieniężna wynosi 100.000 zł za każdy automat. Niezależnie naczelnik urzędu celno -skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia (art. 89 ust. 3).
Wypada przypomnieć, że za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna skarbowa, tj. kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.
Dlaczego tak drakońskie kary nie odstraszają ludzi od uprawiania tego rodzaju procederu? Odpowiedź jest prosta ? proceder ten przynosi ogromne zyski. Nie zajmują się nim tzw. zwykli obywatele, lecz zorganizowane grupy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *