Wiemy, które drogi na terenie powiatu ostrowieckiego zostaną wyremontowane

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Ostrowca Św., burmistrzów i wójtów z powiatu ostrowieckiego, poświęcone realizacji zadań na drogach powiatowych, które zostały zakwalifikowane jako tzw. ?powodziówki?.
W toku ustaleń przewiduje się, że do końca 2020 roku powinny być ukończone następujące remonty i przebudowy: odbudowa mostu w Małym Jodle (gm. Kunów), remont drogi od ul. Sienkiewicza do Boksyckiej (stara droga nr 9) z włączeniem do obwodnicy, remont ul. Świętokrzyskiej i ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św., remont drogi w Nowej Dębowej Woli (gm. Bodzechów) oraz remont drogi Antoniów-Bałtów w wąwozie od strony Wólki Bałtowskiej Kolonia (gm. Bałtów).
Ponadto uzgodniono remont dróg Sarnia Zwola-Opatów w Nagorzycach (gm. Waśniów) oraz Jelenia Góra- Boria-Wólka Lipowa w miejscowości Wiktoryn i Boria (gm. Ćmielów). Uwagę skupiły także inne zadania: remont drogi Skarbka-Wólka Pętkowska- Potoczek w miejscowości Wólka Pętkowska (gm. Bałtów), remont ul. Jastkowskiej w Ćmielowie, a także remont drogi w Roztylicach (gm. Waśniów).
W miniony piątek starostwo powiatowe przesłało do Wojewody Świętokrzyskiego stosowny wniosek uwzględniający ustalenia z włodarzami gmin. Łączna wartość zadań przewidziana jest na kwotę ponad 15 milionów złotych, z czego 1,5 miliona zapewni Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i 1,5 miliona gminy. Pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *