500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

– Ponad 20 tys. wniosków dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostało złożonych w jednostkach ZUS w naszym regionie do końca 2019 ? informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa świętokrzyskiego.
Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione jest od spełnienia łącznie kilku warunków. Po pierwsze – świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat, a po drugie – są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dodatkowo wysokość wszystkich pobieranych świadczeń nie przekracza 1.600 zł brutto. Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowiązuje zasada ?złotówka za złotówkę?. Oznacza to, że nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł. Przykładowo, jeżeli suma pobieranych świadczeń wynosi 1.290 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 310 zł. Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1.440 zł, to otrzymamy 160 zł.
Rozpatrywanie spraw rozpoczęto wraz z wejściem w życie ustawy 1 października i wydano już ponad dziesięć i pół tysiąca decyzji. Wśród nich są też decyzje odmowne. Są to sprawy, które nie spełniły kryterium dochodowego (czyli osoba składająca wniosek ma świadczenia wyższe niż 1.600 zł, a pomimo to wniosek złożyła), albo po przeprowadzanych badaniach lekarskich orzeczono, że nie jest osobą nie zdolną do samodzielnej egzystencji. Badania takie prowadzone są przez lekarzy orzeczników w Kielcach, jak również w ich miejscu zamieszkania bądź pobytu np. w placówce opiekuńczej. Najwięcej wniosków składanych było w październiku po wejściu w życie ustawy i w grudniu. Po nowym roku takich osób z wnioskiem o świadczenie uzupełniające było w ZUS już 335.
Ogółem w Ostrowcu Świętokrzyskim złożono 2.070 wniosków, w Opatowie zaś 1.022.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *