Place zabaw również dla dzieci niepełnosprawnych? W Ostrowcu to możliwe, ale kiedy?

Radny powiatowy Robert Rogala, na co dzień kierownik nie tak dawno obchodzonego jubileusz 20-lecia swej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ?Szansa? przy ulicy Żabiej, zwrócił się z interpelacją, dotyczącą możliwości doposażenia istniejących już placów zabaw w urządzenia integracyjne, także przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W jego opinii, wzorem wielu innych miast i miasteczek w Polsce, co najmniej jedno takie urządzenie powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Apel swój skierował także do wszystkich przedstawicieli władz na terenie powiatu ostrowieckiego.

Radny mówi, że w tej kwestii sam otrzymał wiele pytań zarówno od rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak i samych osób niepełnosprawnych.

-Jestem przekonany, że osobom niepełnosprawnym należy stworzyć mechanizm wyrównywania szans, które pozwolą na korzystanie w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom ? podkreśla Robert Rogala.

Sprawa jest prosta, bo kwestię chociażby równości szans reguluje Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach dziecka, stanowiącą iż wszystkie dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych. Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele dzieci poruszających się np. na wózkach inwalidzkich nigdy w życiu nie zaznało przyjemności korzystania z huśtawki, czy też karuzeli.

Okazuje się mimo wszystko, że sprawa nie jest tak prosta. Wychodzi na to, że nie da się jej rozwiązać jedną decyzją, połączoną nawet ze znalezieniem na ten cel pieniędzy. Jak wynika z udzielonej interpelacji przez władze naszego miasta, realizowane w ostatnich latach place zabaw oraz tzw. Otwarte Strefy Aktywności są już wyposażone w bezpieczne, certyfikowane urządzenia zabawowe. Obecnie jednak gmina nie planuje projektowania nowych placów zabaw. Na szczęście rozważa możliwość ewentualnego uzupełnienia stref zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych, oczywiście jeśli tylko będzie można na takie zadanie wyasygnować środki budżetowe. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *