W Ostrowcu Świętokrzyskim rozmawiali o branży metalowo-odlewniczej

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się II międzynarodowa konferencja pn. ?Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich przedsiębiorców branży metalowo-odlewniczej ?.
Wzięli w niej udział m.in. urzędnicy rządowi i samorządowi, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele firm metalowych, odlewniczych i maszynowych, a także 11 przebywających w Świętokrzyskiem w ramach gospodarczej misji przyjazdowej przedstawicieli przedsiębiorstw z Austrii, Białorusi, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Organizatorem konferencji było Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Konferencja adresowana była do regionalnych przedsiębiorców z sektora metalowego. Celem wydarzenia jest nawiązanie nowych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja potencjału branży metalowo-odlewniczej na rynkach zagranicznych.
W ramach konferencji odbyła się prezentacja wprowadzająca, po której Rafał Michalski – przedstawiciel Polsko-Emirackiej Izby Gospodarczej, scharakteryzował rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z kolei przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawił prezentację pn. ?Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego?. W ramach spotkania odbył się również panel ekspercki z udziałem zagranicznych uczestników misji przyjazdowej, przebiegający pod hasłem: ?Czy oferta z regionu świętokrzyskiego może konkurować w branży metalowo-maszynowej na rynkach światowych?. Odbyło się również spotkanie sieciujące B2B, dedykowane dla firm z regionu.
Wydarzenie połączone zostało z przyjazdową misją gospodarczą 11 przedstawicieli przedsiębiorstw z Austrii, Białorusi, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Program misji obejmował, oprócz udziału w konferencji, również spotkania o charakterze biznesowym oraz wizyty w wybranych firmach, m. in. Elkom Trade S.A., Starpol II Starachowice, Mesko- Rol Sp. z o.o., Tevor S.A., reprezentujących sektor metalowo- maszynowy. Stanowią one doskonałą okazję do promowania oferty eksportowej regionalnych producentów i jednocześnie wzmocnienia rozpoznawalności marki świętokrzyskich firm na rynkach zagranicznych. Oba wydarzenia finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego ?Świętokrzyskie ? hard to pronunce, easy to do business in?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Branża metalowo-odlewnicza to jedna z inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju gospodarczym województwa. Województwo słynie z wielowiekowej tradycji w przemyśle metalurgicznym. Przemysł hutniczy żelaza, ołowiu i innych metali rozwija się na naszym terenie nieprzerwanie od ponad dwóch tysięcy lat. Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podejmuje działania mające na celu wsparcie działań proeksportowych lokalnych firm. W lutym br. świętokrzyska delegacja odwiedziła strefę ekonomiczną w Guadalajarze, by spotkać się z przedstawicielami hiszpańskich firm: Comeca ? importerem maszyn rolniczych, producentem z branży metalowej Witzenmann oraz reprezentantami organizacji rolniczej APAG, a także uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym w Madrycie dla potencjalnych hiszpańskich partnerów, zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami w regionie świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *