Paweł Szkalej: Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku kwotowo -procentowa

Co roku od 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń. Dokonywana jest z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. O tym, jaka będzie waloryzacja 2020 r. rozmawiam z Pawłem Szkalejem, regionalnym rzecznikiem prasowym ZUS woj. Świętokrzyskiego.
-Drugi rok z kolei podwyżka będzie polegała na tym, że podniesione zostaną kwoty najniższych emerytur i rent, a waloryzacja będzie kwotowo ?procentowa?
-Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56 proc. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez współczynnik kwoty swojego świadczenia. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty. Mówiąc wprost, jeśli emerytura (brutto) jest mniejsza niż 1.966.43 zł, otrzymamy 70 zł brutto. Osoby z wyższym świadczeniem będą miały obliczaną podwyżkę już według wskaźnika 103,56 proc. Waloryzacja kwotowo -procentowa, która zostanie przeprowadzona w tym roku, ma zagwarantować większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji, otrzymamy kwotę podwyżki niższą, niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł, a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł.


-Wyjątkiem w zastosowaniu gwarantowanej kwoty są emerytury, ponieważ w ich przypadku należy spełnić dodatkowy warunek?
-Chodzi tu o posiadanie minimalnego stażu pracy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W przypadku braku takiego stażu, emerytura podwyższona będzie tylko wskaźnikiem waloryzacji. Są jednak wyjątki. W sytuacji emerytów, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, lub którzy nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia wynosi, na dzień 29 lutego 2020 r., 1.100 zł lub więcej, to waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika 103,56% przy czym podwyżka nie może być niższa niż 70 zł.
-Minimalna wysokość świadczeń, wypłacanych przez ZUS w marcu, również ulegnie zmianie?
-Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1.200 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł brutto. Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie minimalnego stażu pracy. Kwota świadczenia przedemerytalnego podniesiona zostanie do 1.210,99 zł miesięcznie.
-Co wzrosną także oprócz świadczeń również dodatki do emerytur i rent?
-Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 229,91 zł.

-Dziękuję za rozmowę. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *