Wróciłem z zagranicy… Pełnomocnictwo z powodu koronawirusa

-Wróciłem z zagranicy i jestem objęty kwarantanną ?mówi czytelnik. W pierwszej dekadzie kwietnia ma zgłosić się do mojej firmy pracownik, w celu zawarcia umowy o pracę.
Nie chciałbym, aby zainteresowany zrezygnował z zatrudnienia u mnie. Czy mogę wyznaczyć pełnomocnika i udzielić mu upoważnienia do sfinalizowania tej umowy w moim imieniu? Chciałbym wiedzieć, o jakie pełnomocnictwo mogłoby chodzić w takim przypadku?
– Zgodnie z obowiązującym prawem, pełnomocnictwo jest to wyrażone poprzez oświadczenie woli mocodawcy upoważnienie osoby do wykonywania w jego imieniu czynności prawnych, które zostały określone w treści pełnomocnictwa ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Innymi słowy – na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.
Udzielenie pełnomocnictwa, w każdym przypadku wymaga określenia przez mocodawcę zakresu czynności, jakie obejmuje udzielane upoważnienie. Zakres umocowania zależy więc przede wszystkim od woli mocodawcy. W zależności od zakresu czynności, jakie będzie mogła wykonywać osoba upoważniona w imieniu mocodawcy, wyróżniamy następujące typy pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu, pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe); pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne).
Pierwsze, a zarazem o najszerszym zakresie umocowania, jest pełnomocnictwo ogólne. Co do zasady udziela się go w sytuacji, gdy działania pełnomocnika mają się ograniczać jedynie do zwykłego zarządu. Rozumie się przez to czynności związane z podejmowaniem zwykłych, bieżących działań życia codziennego (np. odbieranie zamówień w imieniu mocodawcy, dokonywanie drobnych zakupów w imieniu mocodawcy, ale również występowanie mocodawcy przed władzami państwowymi, urzędami, organami administracji publicznej, sądami itp.). W praktyce pełnomocnictwo ogólne jest zatem przydatne głównie dla zapracowanych przedsiębiorców i osób fizycznych, które mogą pozwolić sobie na powierzenie realizacji zwykłych czynności innej, zaufanej osobie.
Z kolei pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa ogólnego, którego treść co do zasady nie określa ?z góry? czynności prawnych, które mają być dokonane, pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Czynności, do których dokonywania udzielone jest pełnomocnictwo rodzajowe, mogą jednocześnie być czynnościami mieszczącymi się w granicach zwykłego zarządu, jak i przekraczającymi zwykły zarząd. Przedmiotem niniejszego upoważnienia może być przykładowo prawo do zawarcia w imieniu przedsiębiorcy umów o pracę, bądź do sprzedawania nieruchomości będących własnością mocodawcy.
Pełnomocnictwo szczególne natomiast jest zawierane do dokonania w imieniu mocodawcy konkretnej, poszczególnej czynności prawnej. Powinno ono wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny czynność, do której wykonania został powołany pełnomocnik. Może być ono udzielone zarówno w celu dokonania konkretnej czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd, jak i czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo szczególne może upoważniać m.in. do sprzedaży konkretnej nieruchomości. Należy zaznaczyć, iż wszystkie pełnomocnictwa powinny być zawarte w formie pisemnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *