Bezmyślni niszczyciele

Ktoś namalował graffiti w sumie na 13 blokach mieszkalnych, usytuowanych w różnych zakątkach Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ponadto uszkodził elewacje dwóch innych obiektów należących do prywatnych przedsiębiorców. Łączną wartość strat, jakie spowodował ten człowiek, oszacowano na kwotę blisko 18.000 zł.
-Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich szczegółowo przeanalizowali wszystkie zebrane informacje i dotarli do sprawcy ? mówi aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec miasta. Krótko po dokonanym przestępstwie graficiarz usłyszał zarzuty. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a swoje zachowanie tłumaczył nadmiarem wypitego alkoholu.
Oprócz obowiązku naprawienia szkody, wysokiej grzywny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
Nosił wilk
Ten niewątpliwy sukces ostrowieckich kryminalnych powinien dać do myślenia wielu innym przestępcom, którzy jeszcze nie zostali schwytani, a którzy dla niewytłumaczalnych w sposób racjonalny przesłanek, zniszczyli nie tylko cudze mienie, ale i pozbawili poszkodowanych radości, jaką normalni ludzie powinni czerpać ze swej ciężkiej pracy.
W tym przypadku powiedzenie ?nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka? spełniło się co do joty. Co ważne ? nie tak często udaje się wykryć sprawców aktów wandalizmu, a tym razem się udało. Niech więc boją się ci, którzy sądzą, że im się uda.
Zniszczył fontannę
Ożarowscy kryminalni zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu, który uszkodził fontannę w Tarłowie. Straty oszacowano na ok. 10 tys. zł.
-Jak ustalili śledczy, wieczorem na rynku w Tarłowie przebywała grupa młodych ludzi. ?mówi podkomisarz Agata Frejlich, oficer prasowy KPP w Opatowie. W pewnym momencie jeden z nich próbował wspiąć się na fontannę, która się przewróciła. Całe zajście nagrał jeden z przebywających tam młodych ludzi. 21-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Powłoka w opałach
Jednym z ulubionych zachowań wandali jest niszczenie lub czynienie niezdatnymi do użytku cudzych aut. I tak, w Ostrowcu Świętokrzyskim, na parkingu jednego ze sklepów, nieznany sprawca uszkodził powłokę lakierniczą pojazdu marki Peugeot Partner. Właściciel oszacował wartość strat na kwotę na około 1.500 zł. W Ostrowcu Świętokrzyskim, na parkingu niestrzeżonym, nieznany sprawca uszkodził dwa auta osobowe. Wandal porysował nie tylko powłokę lakierniczą, ale także opony: dwie w hondzie i jedną w audi. Łączne straty oszacowano na kwotę 2.500 zł.
W Ostrowcu Świętokrzyskim, nieznany sprawca porysował powłokę lakierniczą pojazdu marki Volkswagen Passat. Właściciel auta oszacował wartość poniesionych strat na kwotę 1.500 zł.
W Ostrowcu Świętokrzyskim, nieznany sprawca porysował powłokę lakierniczą pojazdu marki Volkswagen Passat. Właściciel oszacował wartość strat na kwotę 1.500 zł.
W Ostrowcu Świętokrzyskim, na niestrzeżonym parkingu samochodowym, nieznany sprawca zarysował drzwi w pojeździe marki Toyota. Właściciel oszacował swe straty na kwotę 800 zł.
Uszkodzenie mienia
Przestępstwo uszkodzenia mienia należy do policyjnej kategorii siedmiu podstawowych przestępstw. Zalicza się do niej – z jednej strony czyny o dużym ciężarze gatunkowym, jak zabójstwo, czy rozbój, ale z drugiej ? czyny szczególnie dotkliwe i uciążliwe dla społeczeństwa jak kradzieże oraz uszkodzenia mienia. Bójka i pobicie – uszczerbek na zdrowiu – kradzież cudzej rzeczy – kradzież samochodu – kradzież z włamaniem – rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze – uszkodzenie mienia ? to pełna lista siedmiu przestępstw zaliczanych do tej kategorii. Zniszczenie (uszkodzenie) mienia (rzeczy) to czyn zabroniony zarówno przez Kodeks karny, jak i Kodeks wykroczeń. Karalne jest niszczenie, uszkadzanie, czynienie rzeczy niezdatną do użytku zarówno całkowicie, tak częściowe, jak i całkowite, a także zrobienie na budynku rysunków i napisów (tzw. graffiti), jeżeli pomniejsza to wartość materialną lub użytkową budynku.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat ostrowiecka policja odnotowała od 67 do 75 przestępstw zniszczenia mienia. Wykrywalność tych przestępstw wahała się w granicach od 35 do nawet 82 proc. w poszczególnych latach. Proszę pamiętać: przestępstw, a nie wykroczeń, których wykrywalność może być niższa.
Dwa kodeksy
Gdy mowa o zniszczeniu mienia (rzeczy), to w grę wchodzą tu trzy przepisy: jeden z Kodeksu karnego i dwa z Kodeksu wykroczeń.
W Kodeksie karnym mamy jeden przepis: Art. 288 Kodeksu karnego stanowi: Par. 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Par. 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Par. 3. Karze określonej w par. 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. Par. 4. Ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks wykroczeń poświęca temu czynowi dwa artykuły: Art. 124. Par. 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Par. 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. Par. 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. Par. 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. Art. 126. Par. 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo umyślnie niszczy lub uszkadza cudzą rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową, podlega karze grzywny albo karze nagany. Par. 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
O tym trzeba pamiętać
Zniszczenie mienia to przestępstwo, ale również wykroczenie. Co ważne, wartość zniszczonej rzeczy nie wpływa na przysługujące osobie poszkodowanej prawo do zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia na Policji. Organy ścigania mają obowiązek podjąć odpowiednie działania w każdym przypadku.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości powyżej 500 złotych, a więc kwalifikujące się do przestępstwa, to sprawcy grożą surowsze sankcje, wynikające z art. 288 Kodeksu karnego. Jeżeli zaś przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości mniejszej niż 500 złotych, to czyn taki jest wykroczeniem i sprawca zniszczenia odpowiada na podstawie art. 124 lub art. 126 Kodeksu wykroczeń.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *