Od 4 maja otwarte stadiony i boiska. Pięć etapów odmrażania sportu

Na konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk oczekiwało całe środowisko sportowe kraju spodziewając się planu nowej, sportowej rzeczywistości.

– 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. Planujemy także powrót do treningów i rozgrywek klubów PKO BP Ekstraklasy oraz żużlowej PGE Ekstraligi. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu. Należy jednak pamiętać, że tak jak na co dzień, także w sporcie obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, ponieważ najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków  ? powiedziała minister sportu.

Infrastruktura o charakterze otwartym ? ?odmrażanie? sportu powszechnego. Od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym.

– Sport odgrywa ogromną rolę w profilaktyce zdrowotnej, dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu ?  powiedziała pani minister. 

Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewne?trzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. Możliwe będzie korzystanie z infrastruktury otwartej do uprawiania sportów wodnych. Z jednej łódki, roweru wodnego czy kajaka będą mogły korzystać jednocześnie dwie osoby. W przypadku kortów tenisowych, w II etapie, zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte. Będzie obowiązywał limit czterech osób na kort.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa: zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), ograniczona liczba osób, weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodza?cych na obiekt), brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodza?cych i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Kolejne etapy powrotu do sportowej rzeczywistości w zakresie sportu powszechnego. Opracowano także kolejne etapy powrotu do sportowej rzeczywistości. Będą one wdrażane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Wstępnie przedstawia się on następująco:

ETAP III ?  ZAJĘCIA SPORTOWE W SALACH I HALACH SZKOLNYCH

Maksymalnie sześcioosobowe grupy, weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodza?cych na obiekt), brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodza?cych i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

ETAP IV ?  INFRASTRUKTURA O CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM

*Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

*Działalność związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów w tym klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, klubów tenisa stołowego, sqasha, badmintona, sporto?w walki, kre?gielni, parko?w trampolin, skateparko?w, s?cianek wspinaczkowych

*Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 oso?b, bez udziału publicznos?ci

Zasady korzystania z infrastruktury o charakterze zamkniętym: zachowanie dystansu społecznego, zasłanianie twarzy (w zalez?nos?ci od rodzaju uprawianego sportu),  ograniczona ilos?c? oso?b, weryfikacja uczestników, zgłaszanie oso?b wchodza?cych na obiekt, brak moz?liwos?ci korzystania z szatni i we?zła sanitarnego (poza WC),  dezynfekcja urza?dzen? po kaz?dym uz?yciu i kaz?dej grupie, obowia?zkowa dezynfekcja ra?k dla wchodza?cych i opuszczaja?cych obiekt, korzystanie z osobistego sprze?tu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.).

 Powrót PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kluby piłkarskie PKO BP Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej kolejności do treningów a następnie do rywalizacji sportowej. Opracowano harmonogram, który będzie na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Powrót do treningów i rozgrywek będzie możliwy, wyłącznie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego i przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych odbędą obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby treningów indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27 kolejka PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja.

 Żużlowa PGE Ekstraliga. Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. W tym czasie ich stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego zgodnie z zasadą: ośmioosobowa drużyna i ośmiu mechaników na jednym obiekcie żużlowym. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca.

Jednocześnie, w trakcie meczów rozgrywanych w ramach PGE Ekstraligi, będą przestrzegane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Członkowie teamo?w, osoby funkcyjne, se?dzia oraz osoby z ekipy produkcyjnej TV be?da? przebywac? w wyznaczonych strefach w re?kawiczkach ochronnych oraz w maseczkach. Zawodnicy będą dojeżdżać na rozgrywki transportem własnym. Zostaną wyznaczone także osoby stałe (bez rotacji) w każdym klubie, które będą uczestniczyć w treningach i zawodach.

 COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodników. Uruchamiamy Ośrodki Przygotowań Olimpijskich w Spale i w Wałczu. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji. 9 maja rozpoczną się pierwsze treningi.

Zasady przebywania i trenowania w ośrodkach odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszystkich środków ostrożności według zasady pokój-trening-pokój. Grupy treningowe nie będą mogły liczyć więcej niż pięć osób. W przypadku gier zespołowych (np. siatkówka) limit osób będzie wynosił sześć osób na daną grupę treningową. Reżimem będzie zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi grupami. Obowiązywać będzie m.in. zakaz opuszczania terenu ośrodka, kontaktu pomiędzy grupami i sztabami szkoleniowymi czy odwiedzin osób z zewnątrz. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej będzie odpowiedzialny m.in. za: prowadzenie kart medycznych zawodników, sprawowanie nadzoru medycznego nad procesem szkolenia w wyznaczonych COS-OPO, bieżący kontakt z lekarzami przebywającymi z zawodnikami w ośrodkach.

W COS-OPO obowiązywać będą następujące zasady: miejsca wydawania posiłko?w odgrodzone szybami z plexi, ograniczona jednoczesna liczba oso?b na stoło?wce, zabezpieczenie odziez?y ochronnej oraz płynu do dezynfekcji dla wszystkich pracowniko?w, brak sprza?tania przez personel pokoi, dezynfekcja miejsc treningowych przed i po kaz?dym treningu,  brak kontaktu pracowniko?w os?rodka z osobami przybywającymi na zgrupowaniu, poczta i paczki dostarczane do adresata po 24 godzinnej kwarantannie, płyn do dezynfekcji ogólnodostępny oraz w kaz?dym pokoju i miejscu treningowym,  3x dziennie dezynfekcja i sprzątanie korytarzy, przejść i miejsc ogólnodostępnych.

W późniejszym terminie planuje się także uruchomienie trzech kolejnych COS-OPO Szczyrk, Zakopane, Cetniewo oraz innych obiektów sportowych o strategicznym znaczeniu dla sportu wyczynowego.

ETAP V

Ostatni, piąty etap to pozwolenie na organizację imprez masowych. Przedstawiciele rządu poinformowali, że to bardzo daleka perspektywa i także będzie obwarowana nowymi zasadami sanitarnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *