Sukces olimpijczyków z „Broniewskiego”

Siedem indeksów na uczelnie wyższe ? również uczelnie medyczne zdobyli uczniowie liceum Broniewskiego w Ostrowcu Św. w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

To ogromny sukces, o którym marzy każdy uczeń!

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości  ma charakter naukowo – techniczny a jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności, związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Ich efektem jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasje i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Mottem olimpiady, oddającym jej właściwy sens, są słowa Konfucjusza:”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Olimpiada składa się z dwóch bloków:  Blok A –  to Innowacje Techniczne oraz Blok B ? Wynalazczość.

W ?Bloku A? ( w kategorii pomoc dydaktyczna) –  wielki sukces odnieśli tegoroczni absolwenci   Liceum Broniewskiego – Dominik Płaza i Krzysztof Skalmierski- zostali oni finalistami etapu ogólnopolskiego.

Opracowali dokumentację o charakterze innowacyjnym, badawczym, a w czasie epidemii ? bardzo ważną pod względem sanitarnym, higienicznym   – ?Mydło w praktyce szkolnej?.

Dokumentacja zawiera wiele ciekawych i różnorodnych pomocy naukowych, filmów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane podczas prowadzenia tradycyjnych zajęć w szkole.  W ?Bloku A? ( w kategorii pomysł ekologiczny) ? Daria Mazur i Oliwia Mazur ( uczennice klasy pierwszej i drugiej o profilu biologiczno ?chemicznym) za opracowaną dokumentację pt. ?EKO ? OAZA Rewitalizacja zbiornika wodnego w parku miejskim? również zostały finalistkami  etapu ogólnopolskiego.

Projekt zawiera graficzną wizualizację rewitalizacji zbiornika wodnego w parku miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, uwzględnia system napowietrzający zbiornik, posadzenie dookoła zbiornika roślin eliminujących smog. Efektem jest zatrzymanie lub nawet eliminacja postępującej eutrofizacji wody akwenu. Pompa napowietrzająca zbiornik zasilana jest energią z odnawialnych źródeł energii.

Ci uczniowie(absolwenci) BLOKU A ? to laureaci etapu wojewódzkiego (1 miejsce).

W ?Bloku B? ? Natalia Baka, Oliwia Pękalska i Daria Mazur ( uczennice klasy drugiej i pierwszej o profilu biologiczno ?chemicznym) zostały finalistkami etapu ogólnopolskiego.

Uczennice w tym bloku wykazały się bardzo dużą wiedzą  z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Eliminacje w b. r. szkolnym zostały przeprowadzone on-line na platformie e-learningowej. Te uczennice liceum Broniewskiego są jedynymi finalistkami z województwa świętokrzyskiego.

Wszyscy w/w finaliści  mają już zapewnione miejsca na wszystkich uczelniach w kraju ? a biorąc pod uwagę, że są to uczniowie klas biologiczno ?chemicznych ? miejsca na uczelniach medycznych. Należą im się wielkie gratulacje, wielkie gratulacje należą się również mentorom sukcesu, nauczycielom – dyr. szkoły Robertowi Wardzie, Barbarze Cecot i Dorocie Kamińskiej. To ich wspólny sukces.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *