Wiemy kto zbuduje małą obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Konsorcjum z kazachską firmą

Oferta konsorcjum firm Fabe Polska – lider i SP Sine Midas Stroy została wyłoniona przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Oferta opiewa na około 52,9 mln zł.
– Teraz zgodnie z prawem musimy odczekać 10 dni – mówi Krystian Stypka, kierownik ds. technicznych Fabe Polska W tym czasie inne firmy mogą składać odwołanie. W przypadku, gdy minie ten okres czasu i nie wpłynie odwołanie, to GDDKiA określa wtedy termin podpisania umowy. W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Przebiegała będzie ona nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9, stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę.
Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9.
Wykonawcą małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego będzie SP Sine Midas Stroy, która jest międzynarodową firmą, z powodzeniem biorącą udział w projektach budowy dróg i infrastruktury towarzyszącej. Obecnie działa głównie w Kazachstanie, gdzie ma siedzibę, jednakże od dwóch lat jest również obecna na polskim rynku przy realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie województwa mazowieckiego. Kontrakt jest wykonywany w dobrym tempie, aktualne zaawansowanie robót wynosi 80%, a czas na ukończenie przypada na 15 lipca 2020 r. Spółka nieustannie udoskonala swoje technologie, a dzięki temu jest w stanie sprostać najwyższym standardom i wymaganiom rynków europejskich.
Od 2006 r., kiedy to spółka została utworzona, zrealizowała łącznie 900 kilometrów dróg w technologiach betonowych i asfaltowych, jako wykonawca lub podwykonawca. Zostały one wykonane terminowo, z zachowaniem należytej jakości i wymaganych parametrów. Sine Midas Stroy ma w swoim posiadaniu własny, nowoczesny park maszynowy, składający się z ponad 500 specjalistycznych maszyn drogowych i budowlanych. Sprawna i nowoczesna flota pojazdów oraz wytwórni, pozwala spółce na sprawną realizację Projektów. Aktualnie SMS realizuje ok. 600 kilometrów kolejnych dróg. Firma zatrudnia łącznie około 1.500 osób, a kadra składa się z pracowników o najwyższych kwalifikacjach w zakresie budownictwa oraz specjalistów w inżynierii dróg i mostów.
Przedsiębiorstwo cieszy się znacznym zaufaniem organizacji publicznych i prywatnych, z którymi współpracuje. Tak sie składa, że o małą obwodnicę przyszło walczyć także Gazecie Ostrowieckiej. W serii artykułów apelowaliśmy do serc i sumień rządzących, by znaleźli pieniądze na budowę drogi, która już jakieś dwa lata temu powinna być oddana do użytku. Do tej pory odbyły się dwa przetargi. Oferty złożone w pierwszym przetargu, opiewały na kwoty powyżej 72 mln zł i były za wysokie w stosunku do założonego budżetu GDDKiA o ponad 24 mln zł. Wtedy pieniędzy nie było, rozpisano więc drugi przetarg. W drugim zainteresowanie realizacją tej inwestycji wyraziło sześciu wykonawców. Złożone oferty opiewały na kwoty od ok. 52,9 mln do 75,9 mln zł. Potencjalni wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące i wydłużenie gwarancji na niektóre asortymenty robót o 5 lat. Rozstrzygnięcie było odwlekane, w końcu na placu boju pozostało trzech oferentów.
O tym, że pieniądze na obwodnicę udało się wywalczyć, ogłosili: senator Jarosław Rusiecki oraz poseł Andrzej Kryj. Mieszkańcy dolnej części miasta mogą więc odetchnąć z ulgą. Jest nadzieja, że w końcu, czyli za jakieś dwa lata, odpoczną od tirów na ul. Sandomierskiej oraz na wiadukcie Alei 3 Maja. 

fot. SP Sine Midas Stroy

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *