Co słychać na ostrowieckiej uczelni?

Choć od początku maja budynek Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości został otwarty dla studentów oraz wznowiono pracę kwestury i dziekanatu, a także przywrócono pracę uczelnianej biblioteki, to do 30 września zajęcia na ostrowieckiej Alma Mater dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających są nadal prowadzone w formie kształcenia na odległość.

Jak wyjaśnia rektor WSBiP Paweł Gotowiecki, zajęcia prowadzone były w zdecydowanej większości w trybie synchronicznym, umożliwiającym kontakt na żywo między uczestnikami zajęć, czym nie może pochwalić się wiele większych od naszej uczelni. W siedzibie uczelni, oczywiście z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarnych, możliwe jest prowadzenie zajęć dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego semestru studiów podyplomowych, a także studentów studiów I stopnia oraz II stopnia niższych roczników, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających w przypadku realizacji ćwiczeń praktycznych i zajęć związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej.

Od lat Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości współpracuje z ostrowieckim szpitalem. W okresie epidemii ostrowiecka lecznica także mogła liczyć na wsparcie uczelni.

Pomoc uczelni na rzecz szpitala odbyła się już w trzech etapach ? mówi rektor, P.Gotowiecki. -W pierwszym przekazaliśmy maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji rąk. Następnie odpowiedzieliśmy na prośbę personelu z bloku operacyjnego o sprzęt ochronny. Przekazaliśmy wówczas przyłbice oraz obuwie ochronne dla całej załogi. W trzecim etapie niezbędny sprzęt trafił na oddział chirurgii.

WSBiP odpowiedziała także na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wsparcie przez studentów kierunków medycznych działań służb sanitarno – epidemiologicznych z pandemią. Działania te koordynowała dr Małgorzata Cichońska. Studenci WSBiP i filii w Tomaszowie Mazowieckim, a także absolwenci w najtrudniejszym okresie wspierali i czynnie uczestniczyli w walce z wirusem stojąc ramię w ramię z personelem medycznym.

Ostrowiecka uczelnia kontynuuje prace w ramach realizacji projektów unijnych. Realizując projekt ?Uczelnia Dostępna? ze środków PFRON prowadzi roboty budowlane, których głównym celem jest zniwelowanie barier architektonicznych. Wznowiono także nagrania w studio WSBiP wykładów w ramach projektu „MOOC”. Dr Leszek Sykulski w ramach kursu NGO management – zarządzanie w organizacjach pozarządowych przygotował dwa wykłady: ?Teoria wojny informacyjnej? oraz ?Zarządzanie i przywództwo?.

 

-Po sukcesie ?Startu do kariery bez żadnej bariery? jako uczelnia wracamy z drugą edycją programu ? podkreśla rektor, P.Gotowiecki. -W maju rozpoczęliśmy także prace w ramach nowego projektu ?Nowoczesne kierunki?, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji studentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo i pedagogika w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez modyfikację dwóch programów kształcenia ? pielęgniarstwa i pedagogiki w WSBIP oraz w filii w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej. Program ten obejmuje także zakup symulatorów i sprzętu VR oraz podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Płk. rez. Stefan Suska został przez uczelnię powołany na konsultanta ds. osób niepełnosprawnych. Pełniąc to stanowisko będzie służył szeroką pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Jego rolą będzie również inicjowanie działań w dostosowaniu aktów prawnych i procedur uczelnianych do osób niepełnosprawnych oraz promowanie uczelni jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym.

Od połowy maja biblioteka uczelniana, z zachowaniem wytycznych sanitarnych, wypożycza i przyjmuje książki już według nowych zasad, opracowanych w oparciu o rekomendacje Biblioteki Narodowej. Praktycznie niedostępna dla czytelników pozostaje tylko czytelnia. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *