Wielkie sukcesy uczniów THM

Czterech uczniów THM-u w finale III Mistrzostw Polski Programistów PLC
Do finałów III Mistrzostw Polski Programistów PLC zakwalifikowało się 4 uczniów, a obecnie już absolwentów ? techników mechatroników, Zespołu Szkół nr 3 ? THM z Ostrowca Świętokrzyskiego: Karol Leżuch, Michał Kaczmarzyk, Karol Polak i Piotr Laskowski. Będą oni rywalizować z najlepszymi programistami z całej Polski w kategorii LOGO! Open. Opiekunem młodych programistów jest mgr inż. Radosław Moskal.


Mistrzostwa odbędą się we Wrocławiu, w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Celem wydarzenia jest nie tylko wyłonienie młodych i utalentowanych programistów PLC, ale także popularyzacja programowania automatyki przemysłowej wśród studentów i uczniów szkół średnich. Początkowy termin to 30.05.2020 r. Niestety ze względu na COVID 19 został on przesunięty.
Dla zwycięzców przygotowano wysokie nagrody finansowe oraz rzeczowe, zaś dla maturzystów wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Organizatorem Mistrzostw Polski Programistów PLC jest Stowarzyszenie Naukowe Studentów ?Automatyk? z Politechniki Wrocławskiej.
Należy przypomnieć, że uczniowie THM od początku z sukcesami uczestniczą w mistrzostwach.
– W I mistrzostwach na 7 uczestników w ścisłym finale z naszej szkoły było 2: Jan Mazurkiewicz i Konrad Wisowski, zaś w II mistrzostwach 4: Klaudia Sbriglio, Piotr Czekaj, Jakub Szwagierczak i Michał Strąpoć. Mistrzem Polski w kategorii LOGO! Open został Piotr Czekaj. Obecnie wszyscy są studentami Politechniki Wrocławskiej – mówi Radek Moskal.

Karol Leżuch z klasy mechatronicznej ZS Nr 3 finalistą Olimpiady Innowacji Technicznej
Uczeń ZS Nr 3 dawne THM został finalistą Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w Bloku A-innowacje techniczne w kategorii R- pomysł techniczny.
Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.


Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.
W kategorii R bloku A Karol musiał się wykazać pracą, w której wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego? Wskazane jest, aby prace w tej kategorii nosiły, co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.
Pomysłem Karola jest „Silnik pneumatyczny o zmiennej geometrii cylindra”. W skrócie sprowadza się to do wykorzystania zmiany objętości cylindra, jako etapu pracy silnika pozwalającego na zmniejszenie energii potrzebnej do przejść między fazami działania, a przez to zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego podczas pracy.
Promotorem tej pracy był mgr inż. Witold Staszewski nauczyciel przedmiotów mechatronicznych.
Praca ucznia z ostrowieckiej szkoły spełniła wszelkie wymogi i została doceniona najpierw w okręgu świętokrzyskim (2 miejsce), a następnie została zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego.
Karol będąc finalistą OITiW miał przywilej wybrania sobie dowolnej uczelni technicznej w kraju. Postawił na krakowską AGH. Trzeba nadmienić, że ta uczelnia zdominowana jest przez uczniów THM a Karol będzie tam pracował nad wdrożeniem tego pomysłu w życie. Gratulujemy.

Bartosz Staniek finalistą XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Bartosz Staniek z klasy informatycznej ZS nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyskał tytuł finalisty XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w dziedzinie informatyki.
To duży sukces ucznia klasy III technik informatyk w Technikum nr 3 (dawny THM), który decyzją Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej z dnia 27 maja 2020 roku został finalistą tej olimpiady w dziedzinie informatyki.


W tym roku wyjątkowo, z powodu pandemii, olimpiada składała się z dwóch etapów. Po wstępnych eliminacjach szkolnych do drugiego – pisemnego etapu , który odbył się w kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zakwalifikowało się 653 uczniów, w tym 150 w dziedzinie informatyki.
Bartosz Staniek zajął wysoką 5 lokatę i zakwalifikował się do etapu trzeciego, który miał się odbyć w Szczecinie i wyłonić laureatów olimpiady. Młody informatyk z ogromną szansą na wygraną, musiał pogodzić się z faktem, że ze względu na stan pandemii, etap trzeci został najpierw przesunięty, a później odwołany bez wyłaniania laureatów.
Uczeń, dzięki takiemu osiągnięciu, został zwolniony z części pisemnej egzaminu z przygotowania zawodowego i uzyskał prawo do ubiegania się o przyjęcie bez postępowania rekrutacyjnego na większość wyższych uczelni technicznych, wiele uniwersytetów i szkół wyższych. Na innych uczelniach dostanie dodatkowe punkty rekrutacyjne. Opiekunem ucznia był nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Marek Gawlik.
Bartek to kolejny uczeń THM, który odniósł sukces w tej olimpiadzie. W ostatnich latach laureatami OOWEE byli Sebastian Gałek w dziedzinie elektroniki i Bartłomiej Duda w dziedzinie informatyki. Ci absolwenci technikum kontynuują z powodzeniem naukę, odpowiednio na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *