Rewitalizacja to także rekreacja

W ramach projektu Rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego niebawem zmienią się tereny na dwóch osiedlach: Ogrody i Spółdzielców, gdzie powstaną nowe miejsca rekreacji.
Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest partnerem Gminy Ostrowiec w realizacji projektu, wyłoniła już podmiot, który dokona prac w parku na Osiedlu Spółdzielców. Zadanie obejmować będzie remont boiska asfaltowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej, a także montaż elementów małej architektury.
– Obecnie trwa wybór wykonawcy na realizację Ogrodu Zdrowia na Osiedlu Ogrody -mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Z kilku złożonych ofert została wybrana ta najkorzystniejsza, a do wykonawcy zwróciliśmy się celem przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie. Oferta winna być wybrana już w tym tygodniu, tak aby prace można było rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia. Ten projekt obejmuje zagospodarowanie skweru o powierzchni ponad 1,1 ha w zieleń, ciągi komunikacyjne, obiekty małej architektury oraz montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Część robót związanych z budową nowego oświetlenia, a także monitoringiem wizyjnym, który jest wpięty w system monitoringu miasta, została już wykonana.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza ubiegać się o dodatkową pulę środków na realizację tego zadania z NFOŚiGW, a ewentualnie zastąpione nimi środki własne przeznaczyć na realizację zadań związanych z gospodarką zielenią.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *