Ostrowieckie drogi do świata

Ostrowieckie drogi zmieniły się na lepsze i to prawie pod każdym względem głównie dzięki uporowi i walce naszych samorządowców oraz środkom unijnym.
Tak jest w przypadku dróg wewnętrznych, jak i małej obwodnicy.
Z roku na rok dzięki staraniom kolejnych prezydentów ? Jana Szostaka, Zdzisława Kałamagi, Jarosława Wilczyńskiego, a ostatnio Jarosława Górczyńskiego, domykana jest pętla obwodnic od ul. Sienkiewicza przez Grzybową, Graniczną, Rzeczki i dalej przez Samsonowicza po węzeł Brezelia.
W mieście dzięki staraniom starostów ? Z. Kałamagi, Z. Dudy i M. Dębniak, przebudowano też kilka innych dróg, w tym Żeromskiego, Waryńskiego, fragment Iłżeckiej, Polną. Wiele dróg lokalnych wybudowało miasto.
Jeśli chodzi o tzw. małą obwodnicę, to budowę rozpoczynano w czasie prezydentury Lecha Janiszewskiego, kontynuowali zaś Zdzisław Kałamaga (pomagał dyrektor PKS Marian Osuch), oraz Jarosław Wilczyński i Jarosław Górczyński. Po pewnych perturbacjach, przed wyborami, znalazły się pieniądze na łącznik od węzła Brezelia do Góry Opatowskiej. Tę inwestycję będzie realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wszyscy czekamy na realizację przez Urząd Marszałkowski generalnej przebudowy drogi nr 754 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, tj. na odcinku od mostu na Kamiennej, przez aleję 3 Maja, Radwana do ul. Bałtowskiej.
Droga przez miasto
Co najmniej od sześciu lat czekamy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku przebiegającym przez miasto Ostrowiec Świętokrzyski, tj. od mostu na rzece Kamiennej, aleję 3 Maja, ul. Denkowską oraz ul. Radwana.
To droga wojewódzka, a nie miasta i nie starostwa powiatowego, a biorąc pod uwagę jej stan, powinna być już dawno rozebrana i wybudowana od podstaw.
-Wspieram każde działania, które służą mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego ? mówił na sesji Rady Miasta prezydent Jarosław Górczyński. Moje zainteresowanie tą drogą nie jest z dzisiaj, bowiem rozmowa o alei 3 Maja i całym ciągu drogi wojewódzkiej, to zadanie, o którym mówimy od sześciu lat. Sam nigdy bym sobie nie pozwolił, aby tak długo trwało przygotowywanie inwestycji. Rada Miasta już w marcu 2014 r. podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 147 tys. zł na to zadanie. Od tej pory sprawy się toczą, zawierane są kolejne aneksy, a całość się, delikatnie mówiąc, ślimaczy.
Ostatnio prezydent J. Górczyński wyszedł z podwójną ofertą do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, mimo, że przez sześć lat nie uporządkowano spraw własnościowych, bo nie wiedziano, że droga, którą zarządzano, nie jest własnością, a dziś miastu przysługuje odszkodowanie. Prezydent oświadczył, że chce się go zrzec, a do tego dać ponad miliona złotych, aby w końcu rozpocząć budowę. Jedyny warunek jest taki, aby przestać o tym mówić, a w tym roku rozpocząć roboty.
Wydaje się, że przeszkody zostały usunięte i w końcu w Kielcach wezmą pod uwagę tę drogę i nasze potrzeby w tym zakresie.
W 2019 r., w wywiadzie udzielonym Gazecie Ostrowieckiej, inż. Karol Rożek, zastępca Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach powiedział, że jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej? o długości ok. 1,912 km. Po zakończeniu tego etapu został złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. I tak się też stało. Na początku lipca 2020 r. mój rozmówca powiedział, że decyzja (inaczej mówiąc pozwolenie na budowę) już została wydana. Teraz mogą być podejmowane dalsze kroki w celu realizacji planowanej inwestycji.


-Całkowity koszt planowanej inwestycji drogowej (w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) szacowany jest obecnie na ok. 40 mln zł ?stwierdza inż. Karol Rożek. Samo wyburzenie i budowa nowego mostu na Kamiennej pochłonie kwotę ok. 15- 16 mln zł.
Już jakiś czas temu mówiono, że przebudowa ostrowieckiego odcinka drogi nr 754 mogłaby się odbyć poprzez jej etapowanie, przy udziale środków z budżetu państwa, w tym np. z subwencji na obiekty mostowe, lub w całości.
Jednak w tym drugim przypadku, czyli w całości, budowa tego fragmentu drogi nr 754, mogłaby się rozpocząć w perspektywie unijnej 2020 – 2026. Samo zaś województwo nie jest w stanie udźwignąć kosztów budowy tej drogi samodzielnie.
-W chwili obecnej wykonawca opracowuje projekty wykonawcze oraz dokumentację kosztorysową ?mówi inż. Karol Rożek. Gotowe dokumenty zostaną dostarczone w miesiącu sierpniu 2020 r. Czekamy też na rozpatrzenie przez ministra odwołania spółdzielni mieszkaniowej. Po ewentualnym utrzymaniu przez ministra w mocy decyzji ZRID, będą mogły ruszyć wykupy gruntów pod nową drogę.
Według zapowiedzi, ma powstać nowy most wantowy na Kamiennej, gdyż stary zostanie wyburzony. Będzie to most podwieszony na pylonie o trzech pasach ruchu, co w godzinach szczytu ułatwi zdecydowanie wyjazd z tej części miasta na wiadukt i drogę nr 9.
Skrzyżowanie alei 3 Maja i ul. Kilińskiego zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Obecnie dla kierowców poruszających się ul. Kilińskiego, włączenie się do ruchu w aleję 3 Maja w stronę wiaduktu jest godzinach szczytu utrudnione, a długie kolejki pojazdów oczekujących na swoją szansę spędzają sen z powiek mieszkańcom, ale również Pogotowiu Ratunkowemu, zlokalizowanemu przy ul. Focha. Według projektu, w ciągu drogi na ul. Okólnej powstanie rondo. Dotychczasowy system ruchu na tym skrzyżowaniu budzi liczne uwagi, a dla wielu kierowców jest trudny do bezpiecznego pokonania.
Z kolei na ulicy Denkowskiej, na wysokości magistratu, powstanie rondo tzw. turbinowe dwupasowe. Te dwa ronda zostaną połączone dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dwa pasy ruchu w każdą stronę zostaną utrzymane aż do skrzyżowania ulic: Radwana i Jana Pawła II.
Mała obwodnica Ostrowca
Od pewnego czasu wiemy, że konsorcjum firm Fabe Polska – lider i SP Sine Midas Stroy zbuduje małą obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja przetargową uznała ofertę tego konsorcjum za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Oferta opiewa na ok. 52,9 mln zł.
Małgorzata Pawelec Buras podała, że inwestycja planowana jest do realizacji (w systemie Projektuj i buduj) w latach 2020 -2023. W ramach tego zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km. Trasa będzie przebiegała nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9, stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta.
Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 r. 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na nowy przebieg drogi krajowej nr 9. Do tej pory odbyły się dwa przetargi. Oferty złożone w pierwszym przetargu opiewały na kwoty powyżej 72 mln zł i były za wysokie w stosunku do założonego budżetu GDDKiA o ponad 24 mln zł. W drugim zainteresowanie realizacją tej inwestycji wyraziło sześciu wykonawców. Złożone oferty opiewały na kwoty od ok. 52,9 mln do 75,9 mln zł.
Duża obwodnica
Sprawą niezmiernie ważną dla przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego jest duża obwodnica. Niestety, mimo, iż planowana droga spełnia wszystkie kryteria rządowego programu 100 obwodnic, to znalazła się ona ledwie na liście rezerwowej (w ramach 53 inwestycji). Planowana budowa dwujezdniowej drogi nr 42 i nr 9 na odcinku Brody ? Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego ma liczyć 27 km. Trasa rozpoczyna swój przebieg od granicy gmin Brody i Kunów, gdzie połączy się z budowaną obwodnicą Wąchocka i Starachowic. Następnie korytarz transportowy przejdzie nowym obwodnicowym przebiegiem poprzez miejscowości: Chmielów, Świrna, Szewna, ominie od strony zachodniej Ostrowiec Świętokrzyski, by w efekcie połączyć się z nowo projektowaną obwodnicą Opatowa w ciągu planowanej drogi ekspresowej S74.
Drogą krajową nr 9, przebiegająca przez nasze miasto, w ciągu doby przejeżdża blisko 23 tys. pojazdów, zaś na odcinku pozamiejskim ruch wynosi ok. 10 tys. samochodów. Jednak w 2022 r., gdy będzie jeszcze trwała budowa małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, kierowcy będą mieli już do dyspozycji nowy korytarz transportowy tzw. Via Carpatia (droga ekspresowa S19), łączący Rzeszów z Warszawą. Może się więc zdarzyć, że ruch tranzytowy w dużej mierze ominie Ostrowiec Świętokrzyski. W efekcie nastąpi spadek aktualnego natężenia ruchu na krajowej dziewiątce o ok. 50%. Nie będzie łatwo wybudować dużą obwodnicę, a o środki niezbędne na jej realizację przyjdzie nam zabiegać. W grę wchodzą, rzecz jasna, środki UE lub fundusze państwowe. Dwujezdniowa obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, w ciągu dróg krajowych 9 i 42 na odcinku Opatów ? Brody, to strategiczna dla miasta trasa, dająca nam dostęp do najważniejszych traktów komunikacyjnych XXI wieku w Polsce i Europie, jak S74 czy przez obwodnicę Starachowic i Wąchocka z S7.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Ostrowieckie drogi do świata

 • 17 lipca 2020 at 22:14
  Permalink

  Tak zwana nowa obwodnica do huty czyli Sienkiewicza, Grzybowa, Graniczna i wydłużenie Rzeczek jest bez sensu ponieważ ruch ciężarowy zostanie sprowadzony na dwa spokojne osiedla czyli Kolonię Robotniczą i Gutwin. Mieszkam na kolonii i nie chciałbym słyszeć za oknem cały czas ciężarówek.

  Reply
 • 20 lipca 2020 at 01:00
  Permalink

  Może w końcu ktoś zająłby się oświetleniem na ul. Wroniej? Na ten moment nie świecą 3 lampy uliczne które są blisko dwóch przejść dla pieszych. Wjeżdżając od strony Chrzanowskiego w ul. Wronią jest ciemno i niebezpiecznie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *