Debata samorządowców w Sandomierzu. Prezydent Ostrowca mówi o sukcesach i bolączkach

Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył na sandomierskim zamku w debacie ?O samorządzie – dla samorządowców. W 30. rocznicę samorządności w Polsce?.
Debata podzielona była na dwie części, jedna z nich dotyczyła historii samorządu i zmian, jakie zaszły od 1990 r. do obecnego czasu. W drugiej części paneliści opowiadali o różnicach w funkcjonowaniu samorządu z racji wielkości gmin i miast, ale również podkreślony został fakt wspólnej, spójnej i partnerskiej misji samorządu.
W debacie wzięli udział samorządowcy oraz specjalista i współtwórca ustawy o samorządzie.
Obok włodarza Ostrowca Świętokrzyskiego głos w obydwu panelach zabrali: prof. Jerzy Stępień ? współtwórca ustawy o samorządzie, polityk, sędzia TK w stanie spoczynku, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania, Marek Materek – Prezydent Starachowic, Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów.
– Obserwuję lokalny samorząd już od 25 lat i to z różnych perspektyw i uważam, że to jedyna reforma, jak się udała – uważa prezydent Jarosław Górczyński. Mam wrażenie odnosząc się do przedmówców, że następuje tzw. psucie samorządów. Nie udało się rządzącym wygrać z samorządowcami przy urnach, dlatego też teraz na nas jest spychanych coraz to więcej zadań. Niestety w ślad za tym nie idą finanse, które by do nas trafiały.
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego opowiedział też o roli samorządu w stymulowaniu lokalnej gospodarki, poprzez oferowanie terenów dla biznesu.
– Kiedyś też nie posiadaliśmy takich obszarów, dopiero odważne decyzje ostatnich lat to zmieniły ? mówi prezydent Jarosław Górczyński. Teraz mamy enklawy, które możemy zaoferować pod potrzeby firm, które tworzą na naszym terenie nowe miejsca pracy.
Uczestnicy debaty w pierwszym panelu poruszali temat ewolucji samorządu przez 3 dekady. Mówili o kompletności ustawy oraz o zmianach jakie zaszły w jej obrębie. Z nostalgią wspominali początki samorządu terytorialnego, kiedy to formowała się u podstaw oddolna myśl samorządowa wśród pierwszych radnych, pierwszych wójtów, burmistrzów, prezydentów wybieranych jeszcze wówczas przez radę, a nie w wyborach bezpośrednich. Niezwykle ciekawie i obszernie historię powstania samorządów opisał prof. Jerzy Stępień, wspominając o radości, jaka towarzyszyło twórcom ustawy ze względu na przeświadczenie o uwolnieniu się spod pręgierza komunistycznej, w pełni scentralizowanej władzy.
Kolejnym punktem debaty była rozmowa o potrzebach małych i większych miast, o różnicach w ich funkcjonowaniu oraz o wspólnej misji, która łączy wszystkich samorządowców. Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali, że samorząd jest najbliżej potrzeb obywatela. Wspominano również o tym, że na przestrzeni lat powstało wiele wartościowych inwestycji i inicjatyw, które mogły zostać zrealizowane dzięki samorządowi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *