Blisko 2 mln zł trafi do ostrowieckich Domów Pomocy Społecznej

33 Domy Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego otrzymały wsparcie na sfinansowanie przedsięwzięć, chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami koronawirusa.
Dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali 19 umów z przedstawicielami instytucji, prowadzącymi Domy Pomocy Społecznej w naszym regionie. Wartość grantów to ponad 19 mln zł. Blisko 2 mln zł trafi do ostrowieckich DPS. Umowa o udzielenie grantu została podpisana przez wicestarostę Andrzeja Jabłońskiego, członka zarządu powiatu Agnieszkę Rogalińską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbarę Cudzik oraz skarbnika powiatu ostrowieckiego, Grażynę Krawczyk.
Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej należą do grup najbardziej narażonych na zakażenie i ciężki przebieg choroby. Obecnie w województwie świętokrzyskim w tego typu placówkach przebywa blisko 3 250 podopiecznych.
Na realizację projektu ?Bezpieczna Przyszłość? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pozyskał 20, 7 mln złotych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nabór wniosków o dofinasowanie trwał od 13 do 24 lipca. Wnioskodawcy zgłosili do udzielenia wsparcia 33 Domy Pomocy Społecznej, na łączną kwotę ponad 19 mln zł.
Jak poinformował marszałek Andrzej Bętkowski ? W ramach projektu ? oprócz zakupu środków ochrony indywidualnej, profesjonalnego sprzętu i wyposażenia ? możliwy będzie także zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w Domach Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem dla pracowników, czy też tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy, skierowani przez lekarza będą przebywać podczas leczenia. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie przeprowadzenia testów na COVID-19.
? Projekt ?Bezpieczna Przyszłość? to kolejny przykład aktywności i skuteczności Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w pozyskiwaniu środków na walkę z pandemią Covid-19 ? mówiła wicemarszałek Renata Janik. ? Chcemy pomagać mieszkańcom regionu w skutecznej profilaktyce, zwłaszcza tym najbardziej narażonym na skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa; stąd pomysł wsparcia właśnie dla podopiecznych i personelu domów pomocy ? dodała wicemarszałek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *