Prokuratura oskarża

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu podała informację w formie Komunikatu o zastosowaniu przez Sąd tymczasowego aresztu wobec księdza proboszcza z naszego regionu. Przeciwko księdzu toczy się śledztwo od czerwca 2019 roku.

Co ważne, śledztwo toczy się po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez oficjała Sandomierskiego Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

W dniu 15 września 2020 r. księdzu został przedstawiony zarzut związany z molestowaniem seksualnym małoletniego poniżej 15 roku życia, jak również zarzut dotyczący bezprawnego wpływania na pokrzywdzonego, celem wywarcia na nim określonego wpływu zmierzającego do złożenia korzystnych dla podejrzanego zeznań.

Komunikat prasowy Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu

Ksiądz został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, które ? zdaniem Prokuratury ? są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym w sprawie.

W dniu 17 września 2020 roku Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zostało opisane w art. 200 par. 1 Kodeksu karnego. Przepis ten brzmi: ?Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12?.

Dla wielu parafian taka informacja, podana przez media elektroniczne w Polsce, jest straszna. W tej sprawie specjalne oświadczenie wydała Kuria Sandomierska. Czytamy w nim, że Kuria współpracuje ze Stolicą Apostolską i Prokuraturą, przepraszając za zło pedofilii Pokrzywdzonych i wspólnotę Kościoła.

– Jesteśmy ? napisano w oświadczeniu – blisko duszpasterzy i wiernych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, gdzie miało dojść do przestępstwa w latach 2005 ?2006 i parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pracował ww. duchowny.

Warto dodać, że śledztwo jest w toku i nie ma aktu oskarżenia. Możliwe w tej sprawie są więc wszystkie scenariusze, łącznie z umorzeniem postępowania wobec faktu nie stwierdzenia popełnienia przestępstwa.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *