Proces prezydenta ruszy w październiku

Wszystko wskazuje na to, że proces prezydenta Ostrowca, Jarosława Górczyńskiego, ruszy w dniu 1 październiku, jak pierwotnie planowano przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma podstaw do przenoszenia tej sprawy do innego sądu w Polsce.

-Pierwsze posiedzenie sądu odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 12.30 ?poinformował Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Grzegorz Matuszewski.

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Sądu Rejonowego, który chciał wyłączyć się z procesu. Według Sadu Najwyższego, w przypadku prezydenta miasta i sądu, nie ma żadnej podległości, nie może więc być mowy o stronniczości, a to oznacza, że przenoszenie sprawy do innego sądu nie powinno mieć miejsca.

Sąd ostrowiecki w lipcu br. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie tej sprawy do innej jednostki, wskazując jako jeden z powodów dobro wymiaru sprawiedliwości. Jak m.in. podnoszono, zarzuty objęte aktem oskarżenia, w szczególności sposób gospodarowania środkami publicznymi, od dłuższego czasu stały się przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej, wyrażania różnorakich opinii w środowisku miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Mogło to ? zdaniem wnioskującego – prowadzić do niezasadnych komentarzy i ocen podważających bezstronność sędziów orzekających w miejscowym sądzie.

Sąd Najwyższy stwierdził, że pomiędzy władzą wykonawczą – w tym wypadku prezydentem miasta – a sądowniczą istnieją ostre granice, a sędziowie nie mogą ulegać żadnym naciskom. Dlatego wniosek został odrzucony. Sędzia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy Sądu Rejonowego w Kielcach, poinformował, że Sąd Najwyższy odesłał akta sprawy Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 19 sierpnia br.

Z oskarżeniem przeciwko prezydentowi wystąpiła prokuratura w Skarżysku ?Kamiennej. Prezydent odrzucił oskarżenie, będzie bronił swej niewinności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *