Wieczór autorski z Longinem Kaczanowskim

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się spotkanie z polskim historykiem i dziennikarzem Longinem Kaczanowskim, związane z wydaniem jego książki pt. ?Góry Świętokrzyskie pod okupacją niemiecką ? ludzie, obrazy, wydarzenia?.
Autor na co dzień mieszka w podwarszawskim Brwinowie, jednak jest znawcą dziejów regionu świętokrzyskiego. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Dziennikarskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Był najmłodszym, wieloletnim kierownikiem Biura Okręgowej Komisji badania zbrodni hitlerowskich w Kielcach, założycielem miesięcznika kulturalnego ?Ikar?. L. Kaczanowski jest autorem wielu publikacji, m.in. mapy ściennej ?Kieleckie i Radomskie w latach okupacji 1939 ?1945?, ?Zagłada Michniowa?, ?Hitlerowskie fabryki na Kielecczyźnie?, czy ?Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim?.


Ludzie, obrazy, wydarzenia z lat niemieckiej okupacji zamknięte w trzynastu rozdziałach ?to wyjątkowe opowieści zachowane w pamięci osób, które przeżyły tragiczne lata wojny. Dopełnieniem publikacji są zdjęcia, w tym fotografie z egzekucji ukazujące tragizm i okrucieństwo tamtych czasów. Są to często przemilczane historie, do których dotarł autor. Książka zawiera także akcenty ostrowieckie, dotyczące między innymi aresztowanych mieszkańców miasta i wywiezionych do obozu Sachsenhausen. Znajdziemy w niej także strony poświęcone świętokrzyskim bohaterom ? mjr Janowi Piwnikowi ps. Ponury, mjr Henrykowi Dobrzańskiemu ps. Hubal czy Antoniemu Hedzie ps. ?Szary?. Publikacja jest pewnego rodzaju dokumentem. Jak mówi autor, od II wojny światowej minęło ponad 80 lat, po ziemi stąpa kolejne pokolenie Polaków, które nie zaznało jej niewyobrażalnych okrucieństw tej epoki ?pieców, łagrów, pacyfikacji, egzekucji ulicznych, wywózek i życia ?na niby?. Zmieniały się ustroje, minione pokolenia pokonał czas, ale w polskich domach wciąż obecna jest pamięć. I to właśnie ona stała się zalążkiem dyskusji, która wywiązała się podczas spotkania.
Czy powinniśmy pamiętać? Czy potrafimy godnie czcić pamięć naszych bohaterów i wydarzeń, w których zwykli ludzie, często bezimienni bohaterowie, tracili życie? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania. Jego organizatorem spotkania było Towarzystwo Pamięci Armii Krajowej z Teresą Piwnik oraz Miejskie Centrum Kultury. Wydarzenie wpisało się w obchodzoną 27 września 81 rocznicę Powstania Państwa Podziemnego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *