Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej: -Ciepło bez zanieczyszczania powietrza

Nieco wcześniej niż w poprzednich latach, ruszył tegoroczny sezon grzewczy. Zarządcy poszczególnych zasobów mieszkaniowych już od początku października br. kolejno zgłaszali do MEC-u wnioski o rozpoczęcie sezonu.
– Czy ciepło dostarczane jest już do wszystkich odbiorców w naszym mieście ? pytam Dariusza Wojtasa, prezesa miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Obecnie żyjemy w takim klimacie, że na rozpoczęcie tzw. sezonu grzewczego dostawca ciepła musi być gotowy cały rok. Jednak to, czy kaloryfery będą ciepłe w mieszkaniach, zależy od zarządców budynków. W paragrafie 1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r.) sezon grzewczy zdefiniowano jako ?okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów?. Brak jest natomiast przepisów, które wprost określają, jakie warunki pogodowe skutkują koniecznością zapewnienia dostaw ciepła. To odbiorca samodzielnie podejmuje decyzję w tym zakresie, natomiast par. 28 cytowanego rozporządzenia nakłada na przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła obowiązek uruchomienia i przerwania ciepła ?na zlecenie odbiorcy do wskazanych przez niego obiektów?.
-A stąd biorą się różne terminy uruchamiania dostaw ciepła?
-Od kilku lat charakterystyczne jest to, że zarządcy zasobów mieszkaniowych podejmują decyzje niezależnie, w różnych terminach. W tym roku, jako pierwsi zdecydowali się: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego. Do ich zasobów ciepło popłynęło już 1 października. Z dniem 5 października sezon uruchomiła Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Hutnik?, a SM ?Krzemionki? i ?Twój Dom? rozpoczęli ogrzewanie 7 października. Brak jest decyzji w sprawie ogrzewania ze strony Zakładu Usług Miejskich.
-Czy odbiorcy ciepła z budynków jednorodzinnych mają możliwość korzystania z ciepła, dostarczanego przez MEC, przez cały rok?
-Tak. Miejska Energetyka Cieplna dostarcza ciepło przez 12 miesięcy w roku. Postęp technologiczny, jaki nastąpił w ciepłownictwie, przyniósł rozwiązanie, dzięki któremu pojęcie sezonu grzewczego może już być reliktem przeszłości. Klucz spoczywa w rękach właścicieli budynków. Wystarczy ustalić z dostawcą ciepła graniczne wartości temperatury, przy których urządzenia automatycznej regulacji samoczynnie włączą, bądź odetną dostawę ciepła. Dzięki temu możemy sobie zapewnić ciepło w chłodniejsze dni i noce także wiosną, latem i jesienią. Korzyści z utrzymywania stałego komfortu cieplnego są nieocenione: unikamy bowiem chłodu w mieszkaniach i kosztów związanych z ich dogrzewaniem energochłonnymi urządzeniami. Unikamy też przeziębień i… kupowania lekarstw. Bardzo często z tych udogodnień korzystają właściciele domków jednorodzinnych, którzy nie wyłączają ogrzewania przez cały rok. To system automatycznej regulacji zależny od panującej temperatury decyduje, czy zagrzać mieszkanie, czy nie.
-Na jakie koszty ogrzewania w tym sezonie powinien być przygotowany odbiorca ciepła z MEC? Czy czekają nas podwyżki?
-Ceny ciepła, jakie stosuje MEC, należą do najniższych w regionie, mimo że w ubiegłym roku Spółka podniosła cenę ciepła. Wzrost cen ciepła, odnotowany w ubiegłym roku we wszystkich przedsiębiorstwach ciepłowniczych, wynikał przede wszystkim z drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Na skutek zmian przepisów w Unii Europejskiej, ceny uprawnień do emisji wzrosły na przestrzeni ostatnich dwóch lat z 5 euro do 27 euro za tonę, co spowodowało, że cena ciepłą musiała wzrosnąć. Taryfy cen ciepła zawsze analizuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energii.
-Czy technologia wytwarzania ciepła prze MEC chroni mieszkańców Ostrowca przed zanieczyszczeniem powietrza podczas zimy?
-Spółka od wielu lat inwestuje w źródło ciepła w taki sposób, aby wprowadzając nowoczesne technologie, jednocześnie dostosować się do zmieniających się przepisów prawa, które narzucają rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń. Jest to działanie wpisane w ?Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego?, a przede wszystkim poprawia stan powietrza dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Na przełomie roku 2019/2020 Spółka wykonała nowoczesną instalację oczyszczania spalin na jednym z kotłów. Zbudowana została nowoczesna instalacja odpylania i odsiarczania spalin z jednoczesną redukcją tlenków azotu. Jest to nowatorskie rozwiązanie w skali kraju. Wartość inwestycji sięga kilku milionów złotych, a jej efekty będą chronić mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego przed zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego w czasie zimowych dni. 

-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej: -Ciepło bez zanieczyszczania powietrza

  • 14 października 2020 at 10:44
    Permalink

    Ciepłownia na terenie Celsy nie zatruwa powietrza,w każdym razie nie widać dymu z tych trzech kominów. Jednak po sąsiedzku,jak za dawnych lat,co i raz wydobywają się kłęby brunatnego dymu czy pyłu…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *