W Ostrowcu Świętokrzyskim będzie Centrum Wolontariatu (zdjęcia, wideo)

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przedstawiciele Stowarzyszenia LGD ?Krzemienny Krąg? oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc podpisali porozumienie na rzecz utworzenia Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przestrzeń dla działań znajdzie się w budynku R1, w sąsiedztwie Ostrowieckiego Browaru Kultury, przemianowanym na, Strefę Aktywności Społecznej.

Przed tygodniem zawiązano partnerstwo mające na celu wpieranie rozwoju wolontariatu na terenie powiatu ostrowieckiego, w skład którego weszły: Stowarzyszenie LGD ?Krzemienny Krąg?, Miejskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inspiracją to stworzenia Centrum Wolontariatu były obserwacje, a także wiedza na temat potrzeb w zakresie zaangażowania wolontariuszy. Ufając, że praca wolontariuszy uwrażliwi mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby społeczne oraz zmotywuje do aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

– W przestrzeni Ostrowca Świętokrzyskiego przez wiele lat nie było systematycznych i trwałych działań związanych z wolontariatem. Mam na myśli działania, które kształtowałyby postawy wolontarystyczne oraz te, które wyposażałyby wolontariuszy w niezbędną wiedzę ? mówi Jarosław Kuba, prezes LGD ?Krzemienny Krąg?.

       Do końca stycznia planowana jest organizacja biura, uwzględniając zasoby kadrowe, przygotowanie lokalu oraz stworzenie wytycznych pod bazę wolontariuszy. Ponadto zostanie opracowany harmonogram i plan działań na przyszłe półrocze 2021 r., wliczając zarówno proces rekrutacji, szkoleń wolontariuszy oraz kampanię społeczną informującą i zachęcającą do zaangażowania w wolontariat.

-Cieszę się, że w Ostrowcu Świętokrzyskim są tak dobre warunki do funkcjonowania Centrum Wolontariatu- mówi Maciej Ziernik z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

-W tym budynku, w którym do tej pory zbierały się rady osiedlowe, czy organizacje pozarządowe, teraz swoje miejsce znajdą i wolontariusze- mówi Piotr Dasios, wiceprezydent miasta. Czasy pandemii świetnie pokazują, jak potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi, w którą zaangażowani są wolontariusze.

Do zadań partnerów zawartego w piątek porozumienie będzie należało: ze strony RCW w Kielcach: wsparcie merytoryczne prac Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św., przeprowadzenie szkolenia dla koordynatora wolontariatu lokalnego, wsparcie działań promocyjnych przez wolontariuszy europejskich, wparcie działań funkcjonowania w ramach funkcjonujących programów, w których RCW jest operatorem ? przede wszystkim Korpus Solidarności, zaś ze strony LGD ?Krzemienny Krąg? należeć będzie opracowanie planu działalności Biura Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej na terenie powiatu ostrowieckiego, zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej, organizowanie i promocja wolontariatu, wspieranie aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontariackiej.

Biuro Centrum Wolontariatu znajdować się będzie w budynku R1 Ostrowieckiego Browaru Kultury, przy ul. Siennieńskiej 54. Zainteresowane współpracą osoby oraz instytucje proszone są o kontakt pod adresem:  ostrowiec@centrumwolontariatu.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *