Niespodzianki przy konserwacji muzealnych mebli (zdjęcia)

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim pochwaliło się nam, że zakończyło   realizację   zadania  ?Konserwacja   mebli   ze   zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim?.

W ramach projektu przeprowadzono gruntowną renowację 9  obiektów z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego: 8-częściowego kompletu mebli salonikowych w stylu Ludwika XVI oraz kanapy w stylu biedermeieru wiedeńskiego.

Stan zachowania mebli był zły, na co w zasadniczy sposób miała wpływ ich funkcja użytkowa. Konstrukcja nie była stabilna, występowało wiele uszkodzeń mechanicznych zarówno partii dekoracyjnych, jak i konstrukcyjnych. Głównym celem prac było powstrzymanie procesów niszczenia   oraz   przywrócenie   zabytkom   walorów   estetycznych, historycznych oraz ekspozycyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu substancji oryginalnej.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim, te niezwykłe meble będą cieszyć oko przez kolejne stulecia. Meble, które zostały poddane   renowacji,   będą   stanowiły   element   wystawy stałej w remontowanym obecnie Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Odwiedzający siedzibę instytucji będą mogli także zobaczyć plansze prezentujące stan obiektów przed i po konserwacji.

Podczas prac konserwatorskich nie obyło się bez niespodzianek. Garnitur mebli, składający się z sofy, dwóch foteli typu berżera, czterech krzeseł   tapicerowanych   i okrągłego   stolika,   po   bliższej   analizie   i porównaniu   detalu   dekoracyjnego   okazał   się   kompilacją   elementów różnych   zestawów,   które   ujednolicono   prawdopodobnie   na   potrzeby sprzedaży. Kanapa, której styl określano biedermeierem wiedeńskim to prawdopodobnie mebel w stylu Ludwika Filipa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *