Monitorowanie skrzynek e- mailowych pracownika. Pracodawca ma do tego prawo…

-Pracodawca udostępnił mi służbowy komputer do pracy zdalnej w domu. Mój prywatny, musiałem ostatnio oddać do naprawy. W tym czasie korzystałem z poczty elektronicznej użytkowanego komputera. Czy moje prywatne e-maile mogą być monitorowane przez pracodawcę? Czy taka kontrola nie naruszałaby tajemnicy korespondencji oraz dóbr osobistych pracownika? ? pyta Czytelnik.
Obecnie większość pracowników korzysta z służbowej poczty elektronicznej prawie codziennie. W związku z tym pojawia się pytanie, czy pracodawca może kontrolować e-maile swoich podwładnych.
– Komputer udostępniony pracownikowi stanowi własność pracodawcy. stanowi narzędzie pracy pracownika i powinien być do niej wykorzystywany ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KLANCELARIA PRAWNA , ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Z tym niestety w wielu firmach różnie bywa. Pracownicy bardzo często wykorzystują swoje komputery dla swoich jak najbardziej prywatnych celów. A to pracodawca jest uznawany za właściciela adresu firmowego. Pracownik prowadzi korespondencje w imieniu pracodawcy. Dlatego e-maile wysyłane z firmowego konta stanowią oficjalną korespondencję związaną z działalnością pracodawcy. To wszystko powoduje, że pracodawca ma prawo wglądu w treść e-maili wysyłanych przez pracownika.
Kodeks pracy umożliwia wprowadzenie monitoringu skrzynek e-mail pracowników. Pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej w sytuacji, gdy jest to niezbędne w jego ocenie do zapewnienia organizacji pracy, umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Ponadto, kontrola ta nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych. Pracownik musi zostać poinformowany w jakim celu pracodawca zamierza stosować monitoring, poznać zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Zatem może to mieć formę pisma skierowanego do każdego pracownika, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, komunikatu mailowego skierowanego do załogi, czy informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego Internetu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *