Przetarg do powtórki. Osadowa od nowa

W dniu 19 stycznia nastąpi otwarcie ofert na realizację robót związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim.Jak dotąd realizacja nie miała szczęścia po tym, jak w wakacje, po przekazanie obiektu wyłonionemu wcześniej wykonawcy, spaleniu uległ drewniany dach. W akcji pożarniczej uczestniczyło wówczas 5 zastępów PSP, łącznie 14 strażaków, a także OSP oraz policja i zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście podczas pożaru w pustostanie nie znajdowały się żadne osoby. Nieco później wykonawca wyłoniony w przetargu odstąpił od jego realizacji, co zmusiło samorząd do ogłoszenia kolejnego postępowania.
– Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 oraz remontem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim – jak czytamy w ogłoszonym przetargu.


Przypomnijmy, że zadanie jest realizowane w ramach zadania budżetowego ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ? modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej?. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni około 320 m kw. wokół budynku przy ul. Osadowej 6.
Celem działań ostrowieckiego samorządu jest przywrócenie do świetności jeden z budynków danego osiedla pracowniczego przy byłej Cukrowni Częstocice, gdzie ma powstać osiem mieszkań.
Wcześniejszy wykonawca, który ostatecznie zszedł z budowy, wykonał już część prac, m.in. rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórkę stropów drewnianych nad parterem i I piętrem, rozbiórkę posadzek, pieców i trzonów kuchennych, czy częściowo – mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, Należy pamiętać, że budynek przy ulicy Osadowej 6, o którym mowa, został wybudowany w roku 1902, na terenie osady przyfabrycznej cukrowni. Obiekt ten wraz z innymi jeszcze istniejącymi budynkami mieszkalnymi znalazł się w kręgu zainteresowania konserwatora, bowiem niewiele przetrwało do dziś takich zespołów urbanistycznych, związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *