E-skierowania – kolejna cyfrowa usługa

Od kilkunastu dni obowiązuje szczególnie użyteczna w czasie pandemii cyfrowa usługa, umożliwiającą pełną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie, aż do pełnej realizacji.
E- skierowania, bo o nich mowa, to kolejne ? po e-zwolnieniu i e-recepcie ?rozwiązanie, pozwalające na otrzymanie niezbędnego dokumentu bez wychodzenia z domu.
-Skierowania w postaci elektronicznej – informuje Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Św. OW NFZ w Kielcach – będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne, a także na badania rezonansu magnetycznego czy badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu, finansowane ze środków publicznych.
Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w postaci papierowej.
Pacjenci nie będą musieli dostarczać skierowania do placówki medycznej w wersji papierowej osobiście ? wystarczy telefon i zdalna rejestracja. Poprzez tę cyfrową usługę zostanie rozwiązany problem nieczytelności skierowań, który w chwili obecnej często oznacza ponowny kontakt pacjenta z lekarzem, a także wyeliminowane ryzyko zgubienia skierowania. Ponadto pacjent będzie miał wgląd do wystawionych e-skierowań poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl .
Zostanie rozwiązany problem nieczytelności skierowań i konieczności wystawiania ponownych. Na etapie zapisu system (platforma P1) będzie weryfikował poprawność e-skierowania. Lekarz będzie miał wówczas więcej czasu dla pacjenta.
Pracownik medyczny wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie: jeśli pacjent posiada IKP, otrzymuje dane dostępowe w wybranej przez siebie formie: SMS (z kodem) lub e-mail (z kodem i kluczem).
Jeżeli nie posiada IKP, otrzymuje wydruk informacyjny zawierający kod i klucz.
Po otrzymaniu danych dostępowych pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie medyczne ma być zrealizowane. Następnie chory kontaktuje się z wybraną placówką i podaje dane dostępowe: kod (z numerem PESEL) lub klucz.
Warto dodać, iż nadal pacjent nie potrzebuje skierowania w żadnej formie do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa, dentysty. Podczas pandemii, niektóre placówki mogą jeszcze nie być przygotowane na obsługę e-skierowania. W takiej sytuacji, pacjent również może się zarejestrować podając podstawowe dane zawarte w e ?skierowaniu (kto je wystawił, z jakim rozpoznaniem), a także swój PESEL oraz kod dostępu albo klucz dostępu do e- skierowania (44 cyfrowy numer umożliwiający odczytanie e-skierowania, albo numer identyfikujący e- skierowanie)
Dane te można przekazać telefonicznie lub mailowo, składając przy tym oświadczenie, że zgłasza się tylko do tej jednej placówki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *