Miasto kontynuuje programy dotacyjne na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

W 2021 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kontynuować będzie miejski program dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
W roku 2020 r. przeznaczono na ten cel ponad pół miliona złotych.
– I tak można już składać wnioski na montaż paneli fotowoltaicznych, które przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 r., natomiast wnioski na zmianę ogrzewania do 15 października 2021r., do 30 marca 2021 przyjmowane są wnioski na usuwanie azbestu- mówi prezydent Jarosław Górczyński.
Wsparcie wygląda następująco. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania: podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000 złotych brutto, wymiany urządzenia grzewczego opalanego węglem, koksem lub drewnem na ekologiczne urządzenie ogrzewcze – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000. złotych brutto, wykonanie albo całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewczej ? w budynkach jednorodzinnych – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1.000 złotych brutto, wykonania albo całkowitą wymianę wewnętrznej instalacji ogrzewczej ? w budynkach wielolokalowych – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż iloczyn kwoty 1.000 złotych i liczby lokali objętych inwestycją. Wysokość dotacji na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby konsumpcyjne budynku mieszkalnego w wysokości – 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5.000 złotych brutto.
– Od sześciu lat rosną nam kwoty, które przeznaczamy na usuwanie odpadów zawierających azbest- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Jeszcze mocniej wzrasta nam kwota na wsparcie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegających na zmianie systemu grzewczego i montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2016 r. kwoty wsparcia wyniosły 65.179,92 zł, rok później 109.398,89 zł, w 2018 ? 229.288,97 zł, w 2019 – 689 218,96, w 2020 ? 553.849,26 zł.
– W minionym roku na ten cel mieliśmy zabezpieczoną kwotę ponad 700 tys. zł, ale ilość wniosków, jakie do nas spłynęły, była niższa niż zakładaliśmy. Swoje zrobiła zapewne pandemia – mówi Piotr Mazik, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
Jak przypomina prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, panele fotowoltaiczne pojawiają się także na placówkach gminnych, np. Przedszkolu Publicznym Nr 7,czy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *