Nasz prawnik radzi. Odszkodowanie od zarządcy drogi

-Półtora miesiąca temu miałam wypadek przy nowo wybudowanej drodze w naszej miejscowości – pisze mieszkanka ościennej gminy. Wracając do domu przewróciłam się na ośnieżonym i oblodzonym chodniku. Nie wiem, jakbym poradziła sobie bez pomocy sąsiada, który pomógł mi dostać się do mieszkania.
Nasza czytelniczka do wieczora czuła narastający ból w kostce. Miała nadzieję, że może następnego dnia będzie lepiej. Niestety, rano noga była opuchnięta i tak obolała, że nie mogła na niej stanąć. Zawieziono ją do szpitala.
Prześwietlenie wykazało złamanie kości w kilku miejscach. Do dziś chodzi w gipsie. Ma niską emeryturę, z której musi utrzymać siebie i chorego męża (przeszedł ostatnio operację po zdiagnozowaniu nowotworu). Tymczasem jej wydatki spowodowane wypadkiem pochłonęły kilkaset złotych. Nie wie, czy nie będzie dalej potrzebna rehabilitacja?
-Czy w tej sytuacji mam szansę na odszkodowanie od zarządy drogi? Jakich powinnam w związku z tym dopełnić formalności ?pyta.


-W czasie zimy oblodzone oraz nieodśnieżone chodniki są prawdziwym utrapieniem dla pieszych w wielu miastach i nie tylko. Upadki z tego powodu zdarzają się stosunkowo często i mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Mało kto jednak wie ? wyjaśnia Przemysław Plaskota ( KANCELARIA PRAWNA ul. Krucza 2, i piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00) – że jeżeli dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego doznamy uszczerbku na zdrowiu, np. złamiemy nogę, rękę czy rozbijemy głowę możemy dochodzić wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem. Przede wszystkim możemy dochodzić zwrotu kosztów leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek, czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Na początku należy zaznaczyć, iż określone osoby, czy instytucje są odpowiedzialne za właściwe utrzymanie użytkowanych przez nas chodników, i to od nich możemy żądać odszkodowania. Tak w ięc zanim zaczniemy dochodzić odszkodowania, musimy w pierwszej kolejności ustalić, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie należytego stanu chodnika, na którym doznaliśmy szkody. Może to być na przykład: właściciel nieruchomości przylegającej, spółdzielnia mieszkaniowa, gmina.
Najważniejszą kwestią w dochodzeniu przez nas odszkodowania jest zebranie materiału dowodowego, który pozwoli nam na dochodzenie naszych roszczeń. W miarę możliwości należy wezwać odpowiednie służby (policję, straż miejską bądź pogotowie). Zawiadomienie policji lub straży miejskiej, która sporządzi notatkę służbową o okolicznościach zdarzenia, będzie istotnym dowodem w dochodzeniu odszkodowania. Należy również rozejrzeć się wokoło, czy nie było świadków naszego wypadku i w miarę możliwości pozyskać od nich dane. Dobrym pomysłem jest także dokonać dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, czy to aparatem fotograficznym, czy telefonem komórkowym. Kiedy zgromadzimy już wszystkie dowody, zwracamy się wtedy do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie należytego stanu chodnika z roszczeniem o odszkodowaniae za doznaną szkodę. Ponadto ubiegając się o rekompensatę, warto przedłożyć takie dokumenty jak: karta leczenia szpitalnego, dalsza dokumentacja medyczna, rachunki imienne i faktury dokumentujące poniesione koszty związane z leczeniem, rachunki imienne i faktury dokumentujące koszty przejazdu (np. taxi) lub tzw. kilometrówka wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym dokonywano dojazdów, a także rachunki imienne i faktury dokumentujące
poniesione koszty związane z opieką osób trzecich lub oświadczenie opiekuna, czy też rachunki imienne i faktury dokumentujące wartość zniszczonych rzeczy osobistych, zestawienie utraconego wynagrodzenia ? zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 12 miesięcy.
Niestety, nawet mimo bogatej dokumentacji oraz niezbitych dowodów potwierdzających, że do wypadku doszło w konkretnym miejscu, osoby czy instytucje zobowiązane do zapłaty odszkodowania starają się uchylić od odpowiedzialności. W takim przypadku pozostaje nam dochodzić naszych roszczeń na drodze sądowej.

fot. zdjęcie główne poglądowe

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *