Były obniżki czynszu dla handlujących, teraz czas na rekompensatę dla targowicy

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekaże w ramach dotacji do swojego samorządowego zakładu budżetowego – Targowiska Miejskie kwotę 266.997,33 zł. Taka jest decyzja ostrowieckich radnych, jaką podjęli podczas piątkowej, nadzwyczajnej sesji. To następstwo wcześniejszego wsparcia przez samorząd zlokalizowanych na targowisku podmiotów w związku z pandemią.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w związku z ogłoszonym w 2020 r. na terenie całego kraju stanu pandemii, ostrowieckie ?Targowiska Miejskie? od samego początku czynnie włączył się w walkę z wirusem COVID ? 19. Przystosowały one się do zmieniających się warunków, by móc zapewnić bezpieczną pracę dla handlujących, jak i bezpieczne zakupy dla mieszkańców. W tym celu poniosły znaczne nakłady na zakup stosownych zabezpieczeń. Jednym z elementów walki były podjęte przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego decyzje dotyczące udzielenia bonifikaty od opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska Miejskiego. Bonifikata ta spowodowała obniżenie czynszu do 1 zł za m kw. Działania te spowodowały znaczne uszczuplenie ?Targowisk Miejskich? w Ostrowcu Świętokrzyskim. W bieżącym roku zakład nadal boryka się ze znacznymi problemami finansowymi. Spowodowane są one zeszłorocznymi działaniami, jak również wprowadzonym ustawą zawieszeniem pobierania opłaty targowej w roku 2021. Inkaso tej opłaty stanowiło główny dochód zakładu.
W myśl uchwały w związku z przyjęto stawkę w wysokości 333,33 zł na każde stanowisko handlowe, których jest 801. Pozwoli to na jednorazowe przekazanie dla Targowiska środków w wysokości 266.997,33 zł (plan 267.000,00 zł).
Trzeba pamiętać, że rząd, w związku z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa, wprowadził w 2021 r. roku regulacje, na mocy której. nie będzie pobierana opłata targowa, a samorządy otrzymają rekompensatę za brak tych wpływów. Zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021 to efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Celem noweli jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji np. na targowiskach.
– Ostrowiec Świętokrzyskim był jednym z niewielu miast, które w związku z pierwszą falą koronawirusa nie zdecydował się na całkowite zamknięcie Targowiska Miejskiego – przypomina prezydent Jarosław Górczyński. Ograniczona została co prawda możliwość handlu, ale nadal można było nabyć produkty rolne i artykuły pierwszej potrzeby. Wyszliśmy też z projektem ?Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego?, który objął funkcjonujące tu podmioty. Niestety, na tę chwilę nie otrzymaliśmy na ten cel żadnego rządowego wsparcia, a te 266 tys. zł będzie pochodzić na naszego budżetu. Co prawda Sejm RP podjął decyzję, aby w 2021 roku znieść opłatę targową i takowa nie jest pobierana, ale na tę chwilę Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na ten cel nie otrzymało do dziś ani złotówki. Wiemy, że takie pieniądze mają się pojawić, ale do dziś nie mamy takiego przelewu.
– Wynajmujący powierzchnie na terenie Targowisk Miejskich są pełni uznania, że prezydent empatycznie podszedł do problemu, który zaistniał ? mówił podczas sesji radny Andrzej Pałka. Ich zdaniem to była właściwa odpowiedź na pomoc dla podmiotów funkcjonujących na ostrowieckim bazarze. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *