Piłkarze IV ligi i niższych klas mają przerwę. III liga i młodzież grają zgodnie z terminarzem

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, rozgrywki IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych seniorskich zostają zawieszone na okres od 20 marca do 9 kwietnia.
Zmiany w terminarzach IV ligi, klasy okręgowej oraz klasach A seniorów zostaną opublikowane w najbliższym czasie, po przeprowadzeniu konsultacji z klubami i podjęciu stosownych decyzji przez Wydział Gier Świętokrzyskiego ZPN.
Rozgrywki III Ligi Grupa 4 będą kontynuowane zgodnie z terminarzem rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2020/2021.
Rozgrywki dziecięce i młodzieżowe rozpoczną się zgodnie z planowanym harmonogramem poszczególnych grup rozgrywkowych. Ponadto, zmieniony zostaje termin finałowych rozgrywek o Puchar Prezesa ŚZPN w kategoriach U-8 rocznik 2013, U-9 rocznik 2012, U-10 rocznik 2011 na 10/11 kwietnia.
Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych (a więc jednostek treningowych) i wydarzenia sportowego jest możliwa jedynie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw ? 29 ? Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *