Czy w pandemii samorządy wspierają przedsiębiorców?

Jak poinformował nas Grzegorz Ściwiarski ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego zwróciło się do władz miast powiatowych z prośbą o udzielenie informacji na temat działań na rzecz przedsiębiorców, podjętych w związku z pandemią COVID-19.

Od 10 marca 2020 roku rząd cyklicznie wprowadza obostrzenia o zróżnicowanym zasięgu i skali,  których konsekwencją jest znaczne ograniczenie lub całkowite zaprzestanie działalności wielu gałęzi gospodarki. Obecnie niektóre branże, m.in. gastronomiczna, hotelarska, turystyczna, organizacji widowisk, i wiele innych, mają wstrzymaną większość swoich aktywności. Ograniczeniom towarzyszą działania osłonowe państwa, z których korzystać może tylko część przedsiębiorców.

W apelu skierowanym 23 marca 2020 roku do władz centralnych i samorządowych województwa świętokrzyskiego, Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego postulowało m.in. o radykalne okresowe obniżenie czynszów z tytułu najmu nieruchomości lub lokali należących do samorządów, przez przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskowano też  o okresowe zawieszenie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego.

Był to jednak początkowy okres pandemii i od tamtej pory władze samorządowe miały wiele okazji, by przekonać się w jak dramatycznej sytuacji znaleźli się niektórzy przedsiębiorcy czy całe branże. Dziś Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego zwróciło się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie działania osłonowe podjęły do tej pory władze gminy na rzecz przedsiębiorców dotkniętych pandemią COVID-19 i jakie posunięcia są w najbliższej przyszłości planowane? Pisma skierowano do miast powiatowych, w których zarejestrowanych jest blisko 60% procent spośród wszystkich firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

? Rozumiemy trudną sytuację finansową samorządów, na które nakłada się nowe zadania, zdajemy sobie sprawę ze zmniejszonych wpływów do samorządowych kas. Jednak to z podatków od przedsiębiorców w dużej części pochodzą wpływy do lokalnych budżetów. Pandemia spycha wiele firm na granicę upadku, dlatego apelujemy do władz gmin o dalsze działania na rzecz złagodzenia skutków kryzysu ? wyjaśnia Cezary Tkaczyk, przewodniczący Forum.

Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego tworzy pięć instytucji otoczenia biznesu ? Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Loża Świętokrzyska Business Centre Club, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Forum Pracodawców oraz Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Od września 2020 roku działaniami Forum kieruje SIPH.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *