Czy wreszcie poszliście do lekarza?

Od 16 marca lekarz POZ nie może, poza kilkoma przypadkami, narzucić wizyty w formie teleporady.
To pacjent wybiera, jaką formę wizyty woli. Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy chory lub jego opiekun ustawowy nie wyraża zgody na teleporadę, pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub zmieniły się objawy, istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, jest to pierwsza wizyta pacjenta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej. Lekarz ma obowiązek przyjąć także dziecko, które nie ukończyło 6 lat.
-Natomiast z teleporady korzystamy, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – wyjaśnia rzecznik prasowy NFZ w Kielcach, Beata Szczepanek. Potrzebne są recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia lub jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacja poprzedniego zlecenia. Potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia. Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu. Przez teleporadę u swojego lekarza można więc uzyskać: zalecenia, e-zwolnienie, e-skierowanie, zlecenie na test na koronawirusa, e-receptę oraz sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał.
Ważne. Placówka POZ ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić w miejscu leczenia, na stronie internetowej i telefonicznie na prośbę pacjenta.
-Informacja powinna zawierać następujące dane: listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty; system, przez który lekarze udzielają teleporad; sposób ustalenia terminu teleporady; sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia; sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie – informuje B. Szczepanek.
Placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna oraz instrukcje o: sposobie realizacji e-recepty, sposobie realizacji e-skierowania, sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta. Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki ? za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
systemu łączności lub osobiście, w późniejszym terminie, jeśli zostanie ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
Przed udzieleniem teleporady lekarz musi potwierdzić tożsamość pacjenta. Robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta. Musi przeprowadzić wywiad z pacjentem oraz analizę jego dokumentacji medycznej. Następnie ustalić jednostkę chorobową oraz zlecić właściwe postępowanie medyczne. Lekarz ma zadanie również ocenić, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta. Ma także obowiązek poinformować pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.