Pojemniki na śmiecie pękały w szwach. Wiemy dlaczego…

Nasi czytelnicy zasypali nas sygnałami z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie nie odebrano terminowo odpadów, a pojemniki były przepełnione, przez co właściwa segregacja odpadów była wręcz niemożliwa.
– Załączam dzisiejsze zdjęcia z osiedla przy ul. Kopernika 34A i B, którego jestem mieszkańcem – napisała pani Małgorzata, przesyłając całkiem pokaźną fotograficzną dokumentację. Odpady segregowane nie są odbierane od 3 tygodni. Od ponad tygodnia kosze są przepełnione. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie i nałożenie na firmę Fart-Bis kary umownej, zgodnie z zawartą umową.
– To sytuacja sprzed bloku 35 na Osiedlu Patronackim – odbieramy kolejny sygnał. Nie ma nawet miejsca na odpady zmieszane, nie mówiąc o segregowaniu. A potem mówi się że to ludzie nie chcą segregować. Niby jak mają segregować, skoro pojemniki nie są opróżniane wystarczająco często lub jest ich zbyt mało lub są zbyt małe.
– Koło mojego bloku jest wiata śmietnikowa i kontenery. Koło śmietnika od ponad tygodnia leżą sterty papierów. Z każdym dniem przybywają nowe. Przecież to nie jest wielkie wyzwanie, żeby je zabrać jak się opróżnia kubły ze śmieciami? Nie wiem na co czeka firma odbierająca śmieci, aż papiery rozwiej wiatr?- pytał pan Paweł.
O sytuacje zgłaszane przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, a zaprezentowane to tylko kilka z otrzymanych, zapytaliśmy Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, który nadzoruje proces gospodarki odpadami.
– W okresie poświątecznym w zabudowie wielorodzinnej wystąpiły problemy z terminowym odbiorem odpadów komunalnych, przez obecnego wykonawcę tej usługi, tj. konsorcjum fi rm Fart Sp. z o.o. i FARTBIS Sp. z o.o. – mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Sytuacja ta w dużej mierze wynikała z faktu objęcia przez sanepid obowiązkową kwarantanną w związku z wystąpieniem przypadków zachorowań na COVID- 19 części załogi wykonawcy i co się z tym wiąże, nagłym i niespodziewanym wystąpieniem znacznych braków kadrowych, zwłaszcza kierowców i operatorów. Należy mieć na względzie i uwadze, że w obecnej wyjątkowej sytuacji związanej z trwającą na terenie całego kraju pandemią, mogą wystąpić nieprzewidziane utrudnienia i sytuacje, których uniknięcie nie było możliwe.
Jak słyszymy, pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej stale monitorują sy tuację związaną z odbiorem odpadów na terenie całego miasta i podejmują szereg działań, mających na celu sprawny i terminowy odbiór odpadów od mieszkańców.
– Pozostajemy również w stałym kontakcie z administracjami osiedlowymi, które również monitorują terminowość odbioru odpadów i wszelkie nieprawidłowości zgłaszają do Wydziału – mówi Mariusz Kałuża.
Według wiedzy wydziału kwarantanny wśród pracowników wykonawcy skończyła się w dniu 15 kwietnia br. Wykonawca zapewnia, że po tym terminie odbiór odpadów odbywał się będzie już bez zakłóceń. Niezmiennie wydział stale weryfikował będzie rzetelność realizacji usługi odbioru odpadów i konsekwentnie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyciągał będzie w stosunku do wykonawcy dopuszczalne sankcje. Dotychczasowe przypadki braku rzetelności w realizacji odbioru odpadów skutkowały nakładaniem kar umownych. 

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Pojemniki na śmiecie pękały w szwach. Wiemy dlaczego…

 • 24 kwietnia 2021 at 08:14
  Permalink

  Wszystko by się zgadzało tylko czemu szanowny fotograf nie zrobił zdjęcia po odbiorze gdzie pojemniki były puste ? A chodzi o ten karton w niebieskim kontenerze przecież widać że ktoś specjalnie włożył do jakości i wiarygodności dla mieszkańców

  Reply
 • 24 kwietnia 2021 at 12:08
  Permalink

  Przecież ta dziadowska firemka cały czas rekrutuje „operatorów” i kierowców. Pół powiatu pewnie już podziękowało za współpracę. Pod ich siedzibą dość stoją auta z innych he he. Wystarczy regularnie przeglądać np. ogłoszenia na OLX.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.