Inauguracja kwalifikacji wojskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (zdjęcia)

Książeczka wojskowa, kategoria zdrowia i wniosek do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w jednym miejscu. Dziś, w poniedziałek, 17 maja, ruszyły tegoroczne kwalifikacje wojskowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Inauguracja miała miejsce w siedzibie 103 batalionu lekkiej piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskiej.

W Ostrowieckiej siedzibie 103 batalionu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 17 maja 2021r. miało miejsce rozpoczęcie kwalifikacji wojskowych. W Ostrowieckiej Powiatowej Komisji Lekarskiej inauguracji dokonali: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, senator RP Jarosław Rusiecki, dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Motak, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Jarosław Molisak oraz przedstawiciele WKU oraz władz powiatu i Ostrowca Świętokrzyskiego na czele ze starostą powiatu Marzeną Dębniak, wicestarostą Andrzejem Jabłońskim i wiceprezydentem Piotrem Dasiosem. W uroczystości uczestniczyła również dyrektor prowadzącego klasy wojskowe ostrowieckiego ZDZ Izabela Pustuła. Wszyscy sporo mówili o obecności wojska w naszym mieście, 103 batalionie WOT, który będzie liczył 600 żołnierzy, a także roli kwalifikacji wojskowej.

Podczas inauguracji srebrnym medalem ?Za zasługi dla obronności kraju?, zostały odznaczone lekarki Ewa Rabiej-Jamińska i Halina Grudzień, które przez kilkanaście lat przewodniczyły pracom Powiatowych Komisji Lekarskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Medal stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Kwalifikacja wojskowa ? obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym ? przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie (psychologiczne, medyczne). Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony..

Od 17 maja do 19 października  br. na terenie województwa świętokrzyskiego będą trwały kwalifikacje wojskowe. Zostaną przeprowadzone przez Powiatowe Komisje Lekarskie pracujące i orzekające o zdolności do służby wojskowej w każdym z  czternastu powiatów. Stawienie się na wezwanie komisji jest dużą szansą dla poborowych których w tegorocznych kwalifikacjach weźmie udział ponad siedem i pół tysiąca.  W jednym miejscu i czasie mogą oni uzyskać orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdrowia, zostanie im założona ewidencja wojskowa, otrzymają książeczkę wojskową, ale mogą też złożyć wniosek do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

_DSC4501
_DSC4503
_DSC4506
_DSC4507
_DSC4509
_DSC4510
_DSC4516
_DSC4518
previous arrow
next arrow
_DSC4501
_DSC4503
_DSC4506
_DSC4507
_DSC4509
_DSC4510
_DSC4516
_DSC4518
previous arrow
next arrow

Również w tym roku przy komisjach na terenie naszego województwa organizowane są punkty rekrutacyjne, zorganizowane przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej. U rekrutrów będzie można uzyskać informacje na temat specyfiki służby, zasad naboru, poznać wyposażenie Terytorialsów, a także wypełnić i złożyć wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Służba w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą Ojczyźnie i społeczeństwu województwa świętokrzyskiego ? powiedział płk Grzegorz MOTAK dowódca 10. ŚBOT.

Termin najbliższych szkoleń podstawowych rozpoczynających służbę w 10 ŚBOT  jest zaplanowany w dniach 12-27 czerwca oraz 3-18 lipca. Ochotnicy, którzy u naszych rekruterów  złożą wnioski o powołanie do służby w WOT podczas kwalifikacji w najbliższym czasie będą mogli rozpocząć służbę w powyższych terminach ? dodaje kpt. Marcin Kowal oficer prasowy 10. ŚBOT.

Tegoroczne kwalifikacje wojskowe odbędą się z zachowaniem obowiązujących przepisów epidemiologicznych dot. COVID ? 19  i z zachowaniem odpowiednich obostrzeń stosując się do zasad ? Dystans !  Dezynfekcja!  Maseczka! . 

Służba w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pozwala na godzenie nauki, pracy zawodowej i życia osobistego z wojskiem. Jest szansą na sprawdzenie siebie, na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie sprawności fizycznej, ale przede wszystkim to służba Ojczyźnie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *