Mandat dla świętego spokoju

83-letni Jan K. przyjął mandat od policjanta, gdyż bał się, że funkcjonariusz zatrzyma mu prawo jazdy. Stało się to po kolizji drogowej, w której brał udział.
-Następnego dnia miałem pojechać do Skarżyska ?Kamiennej ?mówi Jan K. Gdyby policjant odebrał mi prawo jazdy, to bym miał duży problem. Nie czułem się winny spowodowania kolizji, ale dla świętego spokoju przyjąłem ten mandat.
Aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyski potwierdziła, że kolizja w Gromadzicach miała miejsce i że Jan K. przyjął mandat. Dodała, że jeśli Jan K. chce złożyć jakąś skargę, związaną z przebiegiem interwencji, w tym ze sposobem jej prowadzenia przez funkcjonariusza policji, to może to uczynić. Taka skarga zostanie rozpatrzona.
Nie można anulować
Przy okazji tej sprawy warto przypomnieć, że wystawionego i przyjętego mandatu nie można anulować. Mandat można jedynie uchylić, a jedyną instancją uprawnioną do przeprowadzenia takiego postępowania jest sąd, a nie policjant. Wniosek o uchylenie mandatu można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu.
Informację o uprawnieniu przysługującym osobie ukaranej mandatem przekazuje funkcjonariusz, który ten mandat wystawił. Stosowna informacja o tym znajduje się także na druku mandatu.
Złożenie do sądu wniosku o uchylenie mandatu zdejmuje z osoby ukaranej obowiązek zapłacenia kary w wyznaczonym terminie. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, to kierowca nie będzie musiał płacić mandatu. Jeżeli jednak sąd uzna winę, to kierowca musi liczyć się z tym, że grzywna orzeczona przez sąd może być wyższa, niż wysokość mandatu proponowana przez policjanta, a dodatkowo kierowca może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego.


Utrata prawa jazdy
Prawa jazdy nie można utracić z byle powodu. Policjant nie jest tu panem, bo to nie on przyznaje takie uprawnienie. To prawo stanowi, kiedy, po spełnieniu jakich warunków i na jak długi okres, prawo jazdy może zostać zatrzymane.
Za co można utracić prawo jazdy?
Po pierwsze ? za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Przypominam ? to nie policjant zabiera prawo jazdy kierowcy ?piratowi, ale że czyni to ? na mocy ustawy ? starosta właściwy na miejsce zamieszkania kierowcy. Tzw. pirat drogowy otrzymuje również mandat w wysokości od 400 zł do 500 zł i 10 punktów karnych. Prawo jazdy można również utracić, gdy kierowca zostanie przyłapany przez fotoradar. Po zidentyfikowaniu kierowca otrzymuje wezwanie do oddania prawa jazdy na 3 miesiące. Jedynym wyjątkiem, który pozwala odstąpić od zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu dozwolonej prędkości, są tzw. wyjątkowe okoliczności, np. pilne przewożenie pasażera do szpitala. Ostatnio w policyjnych komunikatach znalazło się przynajmniej kilka informacji o ?eskortowaniu? przez policjantów pojazdów przewożących kobiety do porodu czy osoby chore do szpitali.
Po drugie ? prawo jazdy można utracić po przekroczeniu maksymalnej liczby pasażerów przewożonych danym pojazdem. Jeżeli kierowca przewozi większą liczbę osób, niż przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, to otrzymuje mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny za każdą osobę ponad limit (maksymalnie 500 zł i 10 punktów karnych). Prawo jazdy traci się na 3 miesiące za przewóz minimum trzech tzw. nadmiarowych pasażerów.
Po trzecie – w sytuacji, gdy kierowca popełni przestępstwo drogowe, musi liczyć się z orzeczoną przez sąd karą dodatkową w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimum 1 rok i maksimum 10 lat. Jeśli zaś kierowca popełni wykroczenie drogowe, to może zostać ukarany przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów i utratą prawa jazdy na minimum 6 miesięcy i maksimum 3 lata.
Po czwarte ? prawo jazdy można utracić, jeśli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Abstynencja od kierownicy wynosić może od 6 miesięcy do 3 lat w związku z popełnieniem wykroczenia. Jeśli natomiast stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, wtedy kierowca może utracić prawo jazdy na minimum 1 rok i maksimum 15 lat. Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.
Po piąte – utrata prawa jazdy na minimum 3 lata grozi sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia (wypadek). Sąd może zakazać takiemu kierowcy prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów konkretnego rodzaju. Jeśli uciekinier był pod wpływem alkoholu, to może pożegnać się z uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi na zawsze.
Po szóste ? kierowca traci prawo jazdy za przekroczenie ustalonej liczby punktów karnych. W przypadku, gdy kierujący pojazdem, który posiada prawo jazdy krócej niż rok, jest to maksymalnie 20 punktów karnych. Kierowca z dłuższym stażem straci prawo jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. W takich wypadkach starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo kierowca może być skierowany na badanie lekarskie, jeżeli prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia co do stanu zdrowia kierowcy. Starosta może skierować kierowcę również na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. 

Print Friendly, PDF & Email