Adam Karolik- dyrektor ostrowieckiego szpitala – złożył rezygnację!

Adam Karolik pełniący funkcję dyrektora szpitala złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jednym z kluczowych powodów tej decyzji jest złożenie wypowiedzeń o pracę  przez 5 lekarzy radiologów. Dyrektor A. Karolik podczas konferencji nie ukrywał, że w obecnej sytuacji stracił zdolność zarządzania szpitalem.

-Od trzech dni szpital nie ma lekarzy radiologów. Złożyli oni wypowiedzenia o pracę trzy miesiące temu, po czterech dniach od złożenia swoich żądań. Nie byliśmy w stanie spełnić ich oczekiwań. Moje stanowisko w tej sprawie było uzgodnione ze starostwem powiatowym.  Doszło do paraliżu pracy szpitala w działach bezpośrednio związanych z diagnostyką obrazową ? RTG, Tomograf Komputerowy, Rezonans Magnetyczny, USG. W związku z tym złożyłem w starostwie rezygnację ze swojej funkcji. Uważam, że nie można kierować szpitalem, w sytuacji kiedy cztery dni po złożeniu określonych żądań, grupa pracowników składa wypowiedzenie z pracy. Nie jestem dyrektorem zakładu, w którym rządzą ci, którzy składają wypowiedzenia z pracy, a nie ja. Moje zdolności wykonywania czynności  dyrektorskich ustały  w tym momencie ? mówił dr A. Karolik.

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak nie przyjęła wypowiedzenia. Jak zaznaczyła, zarząd powiatu będzie namawiał A. Karolika do zmiany decyzji.

-Potwierdzam, że wpłynęła rezygnacja dyrektora szpitala Adama Karolika z zajmowanej funkcji i jednocześnie informuję, że jej nie przyjęłam. Będziemy namawiać pana dyrektora do jej wycofania. Pan dyrektor A. Karolik cieszy się naszym pełnym zaufaniem, bardzo dobrze wywiązywał się z dotychczasowych obowiązków, w tym tak trudnym okresie dla szpitala, wynikającym z choroby i śmierci dyrektora A. Gruzy. Dodam, że pan dyrektor ma moje pełne poparcie i poparcie całego zarządu powiatu ?mówi starosta, Marzena Dębniak.

Okres wypowiedzenia dyrektora A. Karolika obejmuje trzy miesiące. Do tego czasu A. Karolik ma nadzieję, że zostanie rozstrzygnięty konkurs na nowego dyrektora.

Obecnie diagnostyka obrazowa pacjentów ostrowieckiego szpitala odbywa się w systemie teleradiologii czyli zdalnych odczytów. Trwają także rozmowy z lekarzami radiologami, którzy odeszli z pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.