Krzemień, żelazo i bursztyn. Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego organizuje w dniach od 14 do 15 sierpnia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki „Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej. Krzemień, Żelazo i Bursztyn”.
Nasze muzeuminformuje, że dolina rzeki Kamiennej w regionie świętokrzyskim dostarcza szeregu danych o roli pracy ludzkiej, która budowała więzi społeczne w odległej przeszłości. Dlatego nasz festiwal będzie odwoływać się do tradycji, które wiążą się z zespołową pracą i jej efektami na szerokim tle kulturowym, które obejmuje prehistorię i czasy starożytne. Pragniemy umożliwić odbiorcom zapoznanie się z przekrojem kulturowych osiągnięć dawnych mieszkańców dorzecza Kamiennej, począwszy od łowców reniferów ze schyłkowego paleolitu, neolitycznych górników krzemienia pasiastego po hutników żelaza z okresu wpływów rzymskich.
Jak się dowiedzieliśmy, w ramach Ostrowieckiego Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej planujemy liczne warsztaty i ekspozycje. Co więcej, czeka nas także koncert muzyki etnicznej zespołu Spiritual Seasons z Ukrainy, widowiskowe prezentacje grupy Familia Gladiatoria Taurus z Czech oraz Bursztynowy Fire Show.

Festiwalowi goście będą mogli spotkać ponad 100 osób zajmujących się rekonstrukcją różnych okresów, reprezentujących stowarzyszenia, fundacje i grupy z kraju, ale też z zagranicy np.: ?Rydno?, ?Terra Celtica?, ?Projekt Carrodunum?, ?Pro Antica?, ?Manufaktura Zielonych?, ?Terra Operta?, ?Legio XXI Rapax?, ?Harjis?, ?Terra Ferrata?, ?Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów? czy ?Familia Gladiatoria Taurus?. Z pewnością, obok zapowiedzianych i ustalonych punktów programu, będzie można po nich spodziewać się także happeningów, które spowodują, że sierpniowe spotkanie z kulturą prehistoryczną i antyczną w Krzemionkach będzie wydarzeniem pamiętnym.

Szczegółowy program imprezy przedstawia się następująco:

SOBOTA 14.08.
* Teren rekonstrukcji pradziejowej osady oraz najbliższe otoczenie: 10:00 ? 18:00 Warsztaty i aktywności na stanowiskach z rekonstrukcjami dotyczącymi różnych epok, w tym: obłupywanie konkrecji krzemiennych, mielenie ziaren zbóż, warsztaty garncarskie, strzelanie z łuku, gry i zabawy antyczne, tkanie na bardku i tabliczkach, wybijanie monet
* Teren obok rekonstrukcji megalitu z Broniszowic:

13:00 ? 13:20 ? Pokaz Mody Pradziejowej czyli jak ubierała się ludność w okresie schyłkowego paleolitu i neolitu
13:30 ? 13:50 ? Pokaz Mody Antycznej ? Celtowie
14:00 ? 14:30 ? Targ niewolników
14:30 ? 14:50 ? Pokaz walk gladiatorskich ? Familia Gladiatoria Taurus
15:00 ? 15:20 ? Prezentacja rzymskich legionistów
15:30 ? 15:50 ? Pokaz Mody Antycznej ? Wandalowie i Goci
17:00 ? 17:20 ? Pokaz walk gladiatorskich ? Familia Gladiatoria Taurus
17:30 ? 18:00 ? Rozbiórka pieca dymarskiego i wstępne obkuwanie łupki żelaznej
* Dziedziniec Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki:
10:00 ? 18:00 ? Stoisko Wydawnictwa Profil Archeo (popularne i naukowe publikacje archeologiczne)
18:00 ? 19:30 ? Koncert Spiritual Seasons
19:30 ? 20:00 ? Bursztynowy Fire Show
NIEDZIELA 15.08.
* Teren rekonstrukcji pradziejowej osady oraz najbliższe otoczenie:
10:00 ? 17:00 Warsztaty i aktywności na stanowiskach z rekonstrukcjami dotyczącymi różnych epok, w tym m.in.: obłupywanie konkrecji krzemiennych, mielenie ziaren zbóż, warsztaty garncarskie, strzelanie z łuku, gry i zabawy antyczne, tkanie na bardku i tabliczkach, wybijanie monet, obtapianie łupki żelaznej w palenisku kowalskim i kształtowanie kowalnego kęsa
* Teren obok rekonstrukcji megalitu z Broniszowic:
13:00 ? 13:20 ? Pokaz Mody Pradziejowej czyli jak ubierała się ludność w okresie schyłkowego paleolitu i neolitu
13:30 ? 13:50 ? Pokaz Mody Antycznej ? Celtowie
14:00 ? 14:30 ? Targ niewolników
14:30 ? 14:50 ? Pokaz walk gladiatorskich ? Familia Gladiatoria Taurus
15:00 ? 15:20 ? Prezentacja rzymskich legionistów
15:30 ? 15:50 ? Pokaz Mody Antycznej ? Wandalowie i Goci
16:30 ? 17:00 ? Pokaz walk gladiatorskich ? Familia Gladiatoria Taurus
* Dziedziniec Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki:
10:00 ? 17:00 ? Stoisko Wydawnictwa Profil Archeo (popularne i naukowe publikacje archeologiczne)

Bilet wstępu na Festiwal ? 10 zł normalny, 8 zł ulgowy*.
Koncert w sobotę o godz. 18:00 i Bursztynowy Fire Show ? wstęp wolny.
*Wszyscy zwiedzający Krzemionki (wystawę i trasę podziemną) w tych dniach w ramach wcześniejszej rezerwacji, nie wnoszą dodatkowych opłat za uczestnictwo w Festiwalu. Biletów na festiwal nie trzeba rezerwować. Na zwiedzanie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.