Jak optymalnie określić wielkość pozycji dla instrumentów CFD ?

Przed przystąpieniem do inwestowania warto wziąć do ręki kalkulator i wyznaczyć ramy inwestycji. To pozwala nie tylko obiektywnie zmierzyć poziom ryzyka, ale pomaga narzucić sobie pewnego rodzaju dyscyplinę. To dużo lepsze podejście niż kierowanie się intuicją lub pójście na żywioł.

Co warto wiedzieć?

Do podstawowych elementów wiedzy inwestora należą:

  • znajomość wartości 1 lota dla różnych instrumentów – dla indeksów giełdowych lot ma wartość wyrażona w punktach a w przypadku pary walutowej jest to odpowiednik 100 tys. jednostek, wielkość zaangażowanego kapitału – zależy to od podejścia inwestora, ale zaleca się, aby ta wartość nie przekraczała 10% wartości całego portfela.
  • wielkość ustawionego stop lossa – w tym celu dzieli się wartość straty, jaką obliczył inwestor przez wartość jednostki rozrachunkowej np. 1 pipsa – w tym przypadku będzie to wartość waluty wyrażona wg parytetu np. przy parze CHF/PLN to będzie np. 4,12 według obowiązującego kursu. 

Dopuszczalną stratę określa kapitał, jaki przyjmuje się dla jednej transakcji – dopuszcza się 3% kapitału podczas pojedynczej transakcji i tyle będzie wynosić potencjalna strata.

Gdzie można wykorzystać tę wiedzę?

Aby tę wiedzę wykorzystać w praktyce warto założyć konto brokerskie, które umożliwi otwarcie pierwszej pozycji. Dopiero w ten sposób można przekonać się o zasadności przeprowadzonych obliczeń. Najlepszym sposobem na sprawdzenie wartości pomysłu jest zawsze jego weryfikacja w rzeczywistości. Początkujący inwestor może czuć duże zagubienie w gąszczu informacji, dlatego doświadczeni gracze polecają korzystanie z wersji demo przed pierwszą transakcją pieniężną. Odpowiednie oprogramowanie jest dostarczane przez domy maklerskie i brokerów, którzy dysponują dostępem do rynku i dużymi możliwościami technicznymi. Jeśli chcesz posiadać dostęp do zaawansowanych instrumentów pochodnych, to właściwy broker CFD spełni Twoje wszystkie oczekiwania. 

Dlaczego warto znać wartość zajmowanej pozycji?

Informacje na temat wartości utrzymywanej pozycji pomagają dużo lepiej zarządzać posiadanym kapitałem. W przypadku, gdy inwestor nie wie ile dokładnie zaangażował pieniędzy w danej transakcji jest to często początek jego problemów. Może się to objawiać zbyt dużym zalewarowaniem lub koniecznością zamknięcia zyskownej transakcji, gdy inwestor źle odczyta sygnały płynące z rynku. Jest to konieczne w przypadku stosowania dźwigni, ponieważ potencjalne straty mogą przekroczyć poziom depozytu zabezpieczającego – a to już bardzo bolesna lekcja dla każdego inwestora.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *