THM, Chreptowicz i Staszic z największym zainteresowaniem absolwentów podstawówek!

Zakończyła się już rekrutacja w powiatowych szkołach średnich. Uczniowie, którzy ubiegali się o miejsca na wymarzone kierunki,  poznali już jej wyniki.  Na tę chwilę zostało przyjętych blisko 800 uczniów. Są jeszcze wolne miejsca w szkołach branżowych.

  Największym zainteresowaniem cieszył się Zespół Szkół Nr 3, dawny THM i kierunek technik ? informatyk, który wybrało 80 uczniów. Tam też utworzono cztery klasy i przyjęto łącznie 170 osób. Spośród  liceów uczniowie najczęściej wybierali I LO im. S. Staszica. Tam przyjęto blisko 120 osób. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się również II LO im. J. Chreptowicza, a w nim  nowa cyber ?klasa, gdzie chętnych było trzykrotnie więcej niż miejsc.  Elitarna klasa liczy, zgodnie z założeniem 15 osób, a warunkiem przyjęcia była najwyższa liczba punktów. Najniższą granicą było uzyskanie 160 punktów. W technikach uczniowie najczęściej wybierali kierunki technik logistyk, technik elektronik i mechatronik. W szkołach branżowych stworzono łączone klasy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego powstały łączone klasy o kierunkach elektromechanik, kierowca ?mechanik i mechanik samochodowy. W Zespole Szkół Nr 2 powstały łączone klasy o kierunku monter budowlany i robót wykończeniowych. W ZS Nr 1 powstała klasa wielozawodowa. 

Jak mówi Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, w   tym roku zdecydowanie młodzież wybierała licea i technika. Mniejsze zainteresowanie  było  szkołami branżowymi, które kształcą w konkretnych zawodach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *