Nowi dyrektorzy w „Staszicu” i „Ekonomiku”

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego powierzył obowiązki dyrektora  szkoły  Dorocie Waliszczak w I LO im. S. Staszica oraz Małgorzacie Węglewicz w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika, dawnym ?Ekonomiku?. Decyzję taką podjęto w związku z upływem kadencji dotychczasowych dyrektorów tychże placówek ? Dariusza Kaszuby i Agnieszki Kutery.

Jak potwierdza starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak obowiązki dyrektorów zostały powierzone na okres 10 miesięcy. Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów na te stanowiska. Obie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez Rady Pedagogiczne szkół. Obecnie czekają na opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, która będzie wiążąca. 

Mariusz Łata, naczelnik wydziału zdrowia, edukacji i spraw społecznych starostwa powiatowego na dzisiejszych spotkaniach wręczył podziękowania dotychczasowym dyrektorom szkół ?D. Kaszubie i A. Kuterze za zaangażowanie w prowadzenie placówek.  Pozostaną oni w szkołach na etatach nauczycieli.

Print Friendly, PDF & Email