Ślubowanie uczniów klas pierwszych THM (zdjęcia)

    Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół nr 3  odbyło się ślubowanie  klas pierwszych. Pomimo wielu ograniczeń, związanych z Covid-19, spotkanie miało uroczysty charakter. Uczennice i uczniowie klas pierwszych, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy oraz wszyscy goście zostali przywitani w auli szkolnej przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego ? uczennicę klasy IV Tia Weronikę Ogórek, która poprowadziła uroczystość.

    Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, że dochowają wierności wszystkim zasadom, obowiązującym w Zespole Szkół nr 3, a przede wszystkim będą wytrwale zdobywać wiedzę oraz dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły. Po złożonej przez młodzież przysiędze, głos zabrał dyrektor szkoły Tomasz Łodej, który życzył pierwszoklasistom, aby słowa złożonej roty towarzyszyły im w codziennym życiu szkolnym.

   Przewodnicząca samorządu uczniowskiego zapewniła, że nowi uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc koleżanek i kolegów z klas starszych. Na koniec głos zabrał przedstawiciel pierwszoklasistów ? przewodniczący klasy I Tib  Bartosz Pietrkiewicz. Wyraził dumę, że właśnie stali się częścią THM-u ? szkoły z ?duszą?, tradycją, historią i przyszłością. Z pewnością przed nimi wiele nowych obowiązków, ale należy się starać, by osiągać kolejne sukcesy na miarę swoich możliwości. Wyraził także nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie wyznaczone cele, związane z nauką w technikum. Powodzenia!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *