Nowe poradnie specjalistyczne przy szpitalu. Laboratorium czynne w soboty

Zwiększa się liczba poradni specjalistycznych działających przy ostrowieckim szpitalu. Od dziś (poniedziałek) pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarskich w ramach NFZ z Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologii i Poradni Diabetologicznej. Kilka dni temu została także uruchomiona Poradnia Ginekologiczno ?Położnicza.
Obecnie przy szpitalu działa już dziewięć poradni specjalistycznych ? Poradnia Endokrynologii, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Neurologiczna oraz Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, od dwóch lat również Poradnia Chorób Piersi i Poradnia Wad Postawy u Dzieci.
To ważny krok w leczeniu, diagnozowaniu, a także w prowadzeniu pacjentów do zdrowia, po przebytych zabiegach czy hospitalizacjach. W poradniach przyjmują lekarze pracujący w szpitalu, co ułatwia kontynuację przyjętego leczenia pacjentów po hospitalizacji, a także pozwala na szybszą hospitalizację pacjentów wymagających leczenia w warunkach szpitalnych.
-25 lat temu niemalże każdy oddział miał swoją poradnię. Funkcjonowały one w tzw. starym szpitalu przy ul. Focha, gdzie obecnie znajduje się hospicjum. Jednak zostały one zamknięte, a specjalistyka w Ostrowcu została sprywatyzowana. Moim zdaniem była to zła decyzja, uniemożliwiająca dostęp mieszkańców do leczenia specjalistycznego. Obecnie staramy się doprowadzić do tego, aby każdy oddział miał swoją poradnię jednoimienną. Mam nadzieję, że nowy dyrektor będzie ten plan realizował ?mówi dr Adam Karolik, dyrektor ds. medycznych szpitala.
W ubiegłej kadencji utworzenia przyszpitalnych poradni specjalistycznych domagali się radni KWW J.Górczyńskiego, akcentując w swoich wystąpieniach takie oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Jednak wtedy kierunek prowadzenia szpitala, przyjęty przez ówczesne władze nie przewidywał dostępności pacjentów do porad specjalistycznych w ramach przyszpitalnych poradni. Od dwóch lat ta sytuacja się zmienia i mieszkańcy mają coraz większy dostęp do leczenia specjalistycznego.
-Prowadzimy dalej prace w tym zakresie, widząc takie zapotrzebowanie na terenie powiatu ostrowieckiego i zgłosiliśmy akces do NFZ oraz przystąpiliśmy do konkursu na otworzenie Poradni Nefrologicznej. Najpóźniej z końcem października lub z początkiem listopada uda nam się uruchomić kolejną, dziesiątą poradnię. Jesteśmy również na etapie przygotowań do uruchomienia Poradni Okulistycznej. Oddział Okulistyki w ostatnim czasie bardzo się rozwija, lecz uruchomienie poradni wymaga zakupu dodatkowego, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Jednak mamy nadzieję, że również uda nam się otworzyć tę poradnię ? mówi dr A. Karolik.
Jeśli uda się zrealizować przyjęty plan, jeszcze w tym roku szpital będzie posiadał 10 poradni specjalistycznych. Dzięki temu mieszkańcy powiatu ostrowieckiego będą mieli szerszy dostęp do tego rodzaju świadczeń medycznych, co wpłynie na krótszy czas oczekiwania na wizyty, a w wielu przypadkach pozwoli na kontynuację leczenia przyjętego w warunkach szpitalnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Laboratorium Analityczne, znajdujące się w ostrowieckim szpitalu, czynne jest również w soboty. Umożliwia to wykonanie badań przez osoby, które pracują i nie mają możliwości wykonania ich w powszedni dzień.
-Nasze laboratorium jest jednym z najlepszych w województwie świętokrzyskim. Pod względem jakości badań znajdujemy się na drugim miejscu, po Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Stąd też chcemy umożliwić mieszkańcom większą dostępność do tych świadczeń, uruchamiając laboratorium również w soboty, a więc dni wolne od pracy – mówi dr Adam Karolik, dyrektor ds. medycznych ostrowieckiego szpitala.
Do tej pory Laboratorium było czynne jedynie w dni robocze, zaś materiał do badań pobierano w godz. 7 -10. Stąd też osoby pracujące miały problem z dostępem do dobrej jakości badań. A warto dodać, że dzięki nowoczesnemu sprzętowi i profesjonalnej kadrze, badania laboratoryjne w ostrowieckim szpitalu wykonywane są na poziomie klinicznym. Obecnie oprócz dni powszednich, Laboratorium  Diagnostyczne, czynne już jest w każdą sobotę w godz. 7 -13. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *