Nowy rok akademicki w WSBiP. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Henryk Skarżyński

W dniu 9 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, wykład inauguracyjny pt. „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa” wygłosi prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1994 r. Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe, do pnia mózgu, ucha środkowego. W 1996 r. zapoczątkował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty i zachowania resztek słuchowych, a w 2002 zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z częściową głuchotą. W 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako ?metoda Skarżyńskiego?. Ponadto wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Od 16 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Prof. Henryk Skarżyński jest autorem i współautorem ponad 1000 publikacji i ponad 3000 doniesień naukowych na zagranicznych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy.

Pełni rolę członka ponad 20 najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest laureatem wielu nagród państwowych.

Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej Profesora było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu ? największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym od 16 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

fot. Uniwersytet Warszawski (YouTube)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *