Potrzebujesz nagłej pomocy dentysty? jedź na stadion Korony lub do Starachowic

Jak bumerang powraca problem braku w Ostrowcu Świętokrzyskim pogotowia dentystycznego, które funkcjonowałoby w tzw. nagłych przypadkach.
Ostatnio znów o tym zrobiło się głośno po interpretacji wiceprzewodniczącej Rady Miasta, Marty Woźnickiej – Kuzdak.
– Mieszkańcy naszego miasta dostrzegają potrzebę stworzenia pogotowia dentystycznego, które ułatwi im dostęp do lekarza dentysty- pisze w swej interpretacji radna. Ostrowczanie wskazują na ościenne ośrodki, w których takie pogotowia funkcjonują. Wskazują również na fakt, że ostrowieccy lekarze dentyści zamiast mieć możliwość pracy w naszym mieście, dojeżdżają po kilkanaście
kilometrów na dyżury do okolicznych ośrodków.
Wiceprzewodnicząca Marta Woźnicka- Kuzdak zwróciła się z prośbą o utworzenie pogotowia dentystycznego, które działałoby od poniedziałku do piątku w godz. 19-6, a w soboty, niedziele i święta, całodobowo.
Jak słyszymy w odpowiedzi udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie ma chętnych do realizacji tego typu pomocy.

– Świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach wielokrotnie ogłaszał postępowania konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne z zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (tj. dostęp w nagłych przypadkach stomatologicznych). Nawet w bieżącym roku w miesiącu styczniu i maju było takie postępowanie konkursowe, niestety z terenu powiatu ostrowieckiego brak jest chętnych do świadczenia usług stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ w godzinach wieczornych, nocnych i świątecznych.
Jak wynika z danych NFZ w Kielcach, świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 r. realizują dwie placówki: Corten Medic, Kielce (budynek stadionu piłkarskiego Korony Kielce) oraz NZOZ Dens Lux (budynek szpitala u Starachowicach). 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *