Ostrowczanka pokieruje największym bankiem w Polsce! Iwona Duda prezesem PKO BP!

O tym, że Iwona Duda zostanie powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego mówiło się od dłuższego czasu. W miniony czwartek biuro prasowe banku potwierdziło ostatecznie, że Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała ostrowczankę na stanowisko Prezesa Zarządu banku, oczywiście ? jak czytamy w komunikacie – po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, będzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego kierującej pracami zarządu.

Nowe stanowisko Iwona Duda obejmie 23 października. Nowe, gdyż dotychczas pełniła, od 4 marca br., funkcję Prezesa Zarządu Alior Banku. Ostrowczanka od ponad 20 lat związana jest z rynkiem finansowym. Pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Została odznaczona odznaką honorową ?Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej?.

Jak informuje PKO BP, w latach 2006-2008 Iwona Duda była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

W latach 1998-2005 Iwona Duda – jako dyrektor departamentu- tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filaru systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Pełniła także liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.

Iwona Duda, absolwentka ostrowieckiego, popularnego ?Ekonomika?, po wyjeździe z Ostrowca Świętokrzyskiego ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego ? Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorką publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Dotychczasowy Prezes PKO BP zrezygnował ze stanowiska, gdyż ? jak donoszą niektóre media ? ma zostać ambasadorem w Paryżu.

Fot. Alior Bank (materiały prasowe)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *