Odpady w górę! Ile zapłacimy od stycznia 2022 roku?

Uchwałą Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 stycznia 2022 wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. W przypadku selektywnej zbiórki wyniesie ona 24 zł miesięcznie, zaś w przypadku minimum pięcioosobowego gospodarstwa domowego zamknie się kwotą 99 zł miesięcznie.
Już tradycyjnie podjęcie uchwały podczas sesji poprzedziła długa dyskusja. Trzeba wiedzieć, że system gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na zmiany uwarunkowań prawnych i geopolitycznych stał się na przestrzeni ostatnich lat nieporównywalnie droższy. Od 2018 roku systematycznie wzrastają koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, a wpływ na to ma szereg zewnętrznych czynników, które nie zależą od samorządów. Regularnie wzrastają też opłaty środowiskowe za składowanie odpadów komunalnych.


Ponadto wprowadzona w 2018 roku zmiana ustawy o odpadach nałożyła  na podmioty gospodarujące odpadami nowe kosztotwórcze obowiązki (m.in. monitoring wizyjny, instalacje  przeciwpożarowe, nowe zezwolenia, wysokie gwarancje bankowe), jak również ograniczyła czas magazynowania odpadów, przez co instalacje nie mogą magazynować odpadów np. w oczekiwaniu na wyższe ceny skupów surowców.
Niewątpliwie na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów ma wpływ: coraz wyższy i bardziej radykalny poziom recyklingu, jaki zobowiązana jest osiągać gmina, a tym samym wykonawca świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów; systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym spadku ilości mieszkańców; coraz większe wymogi ustawowe dotyczące m.in. świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o napędzie gazowym lub elektrycznym, które są nieporównanie droższe od pojazdów o napędzie spalinowym; wzrost płacy minimalnej; historyczne wzrosty cen paliw oraz energii elektrycznej, brak odpowiedzialności producentów za opakowania.


– W ogłoszonym postępowaniu przetargowym, które zostało przewidziane na trzy lata, najważniejsze, w odróżnieniu od poprzednich było to, że kwestia odbioru i zagospodarowania odpadów nie została zaproponowana na zasadzie ryczałtu, a na zasadzie systemu wagowego, jak również zabezpieczenie interesów mieszkańców w zakresie pojemników i worków na odpady segregowane- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. (?) Do tego należało doliczyć prowadzenie przez okres osiemnastu miesięcy PSZOK-u. W wyniku postępowania wyłoniono korzystniejszą ofertę firmy Remondis. Nie można zapomnieć, że na ogólny koszt systemu gospodarowania odpadami wpłynęła też edukacja ekologiczna i środki na jego administrowanie. Kalkulując nowe opłaty zaproponowaliśmy zbilansowanie sumy, którą będziemy płacić wykonawcy w 2022 roku. Warto wiedzieć, że opłata śmieciowa w innych porównywalnych do Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi: Starachowice 27,50 (od nowego roku 26,50), Skarżysko Kamienna 27 zł, Lubin 36 zł, Przemyśl 32 zł, Mielec 29, Tarnobrzeg 26, czy Sandomierz 25 zł.  Co ważne Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje wziąć, po uprzedniej zgodnie Rady Miasta, na siebie kwestię możliwej waloryzacji umowy od 2023 r., co oznacza, że ewentualny wzrost wartości realizacji kontraktu, w objętych umową przypadkach, zostałby pokryty ze środków budżetowych.


Jest też kilka nowości, m.in. w kwocie 24 zł samorząd wyposaża altany w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do segregacji odpadów, zaś mieszkańców domków jednorodzinnych w worki do realizacji usługi odbioru odpadów segregowanych. Działania ta pozwalają na ograniczenie wydatków z tytułu dzierżawy pojemników doliczanej do czynszu bądź wydatkowanej z własnych środków.
– Niezależnie od wieku, problem odbioru odpadów dotyka wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego- mówił podczas sesji radny Artur Głąb. Odbiór, edukacja, segregacja budzą wiele emocji, bo wszyscy jesteśmy obciążani ich kosztami. W ostatnim czasie pojawiło się wiele publikacji dotyczących problemów z odbiorem śmieci i kolejnymi etapami postępowania przetargowego. Uważam, że trzeba przeanalizować możliwość własnego podmiotu do odbioru odpadów, aby w ten sposób mieć realny wpływ na ciągle rosnące koszty związane z gospodarką śmieciową. (?) Uważam, że różnicę pomiędzy obecną stawką za odpady, a proponowaną powinien pokryć budżet gminy.


– Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to popularna decyzja, szczególnie w rzeczy wistości, gdzie podw yżki w naszym życiu są powszechne. Niestety jest to nieuniknione – mówił radny Marcin Marzec. Życie w Unii Europejskiej nakłada na nas restrykcyjne wymogi klimatyczne, m.in. poprzez uzyskiwanie wymagalnych poziomów recyklingu. Do tego dochodzi wzrost masy wytwarzanych odpadów, poprzez konsumpcyjny styl życia, wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów podstawowych tj. minimalnej płacy i cen energii.
Podczas głosowania 15 radnych było za przyjęciem uchwały, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Odpady w górę! Ile zapłacimy od stycznia 2022 roku?

  • 29 grudnia 2021 at 20:27
    Permalink

    Trzeba wyjść z tej cholernej Unii!!!! Jak najszybciej!!!! Nie dość ,że ciągle Komisja Europejska i TSUE bezczelnie łamie traktaty zawarte przy przymowaniu państwe do UE to jeszcze lewacka ideologia klimatyczna doprowadzi Europejczyków do nędzy. Kiedy sie obudzimy jako naród. Ogłupieni obcymi mediami jesteśmy wciaż gotowi głosować wbrew własnym interesom.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *